top of page

|

רשימת אירועים לאורך השנה
נופש בפסח: היית צריך להזמין את המקומות כבר לפני כמה שבועות.

מעונין בנופש במחיר שפוי? בדוק בישובים הדרוזים והצ'רקסים - ריחנייה, בית ג'אן, פקיעין, כפר מראר (רשימה חלקית) - תוך מודעות להבדלים הבינתרבותיים (בנושא כשרות אלכוהול ועוד).

תכנון חופשה במחיר שפוי
4

לעמודים נוספים

bottom of page