top of page

|

תנאי שימוש של אתר שועל

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד. כל הכתוב בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

 

תכני האתר וההמלצות הקיימות בו נכתבו על דעת מנהלי האתר, עורכיו וכותביו ועל פי ניסיונם האישי, דעתם האישית וגישתם.

 

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

תכני האתר והמלצות המופיעות בו אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי (משפטן, עו"ד, סוכן ביטוח, מהנדס רכב וכו') התלוי בעובדות המדויקות של כל מקרה ומקרה. הנך מתבקש לקבל עצה, הדרכה וחוות דעת מקצועית מבעל מקצוע – סוכן ביטוח, שמאי, עורך דין וכיו"ב - לפני נקיטת כל פעולה המסתמכת על הנאמר במאמרי האתר.

 

מאחר ואין אפשרות להתאים את תכני האתר וההמלצות בו לצרכי כל אדם ואדם, הנך מתבקש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת, להפעיל שיקול דעת לפני קבלת כל החלטה המבוססת על תכני האתר או ההמלצות המופיעות בו - לפני שתפעל על פיהם - מאחר והחלטה זו, נקיטת כל פעולה על פיה ותוצאותיהן הינן באחריותך הבלעדית.

 

אי לכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהלי האתר, עורכיו או כותביו בגין תכני האתר או קבלת המלצות המופיעות בו.

bottom of page