top of page

|

מכרז חשכ"ל - אופן חישוב הפרשי השכר המשולמים בסוף השנה

רוב העובדים במכרז חשכ"ל מקבלים בסוף השנה הפרשי שכר המכונים בטעות 'בונוס'. רק מעטים מבינים כיצד מחושבים הפרשים אלו.  בפוסט זה תקבל מושג כיצד זה עובד. קרא עוד..

אופן חישוב הפרשי השכר המשולמים בסוף השנה
ליסינג ורכב חברה - קרא כמה נתונים לפני שתחתום על הסכם השכר

הכדאיות בלקיחת רכב ליסינג או חברה מוטלת בספק ותלויה לא רק בנסועה (קילומטראז') וצריכת הדלק כי אם גם בגורמים נוספים שאתה חייב לקחת בחשבון לפני החתימה. קרא מהם ...

טיפים חשובים בחתימה על הסכם שכר
הגדל את סיכוייך בתהליך המיון ובנה לך דף קורות חיים דו-לשוני.

זה פתרון גם לדילמה המתעוררת במשלוח דף קורות חיים: האם לשלוח את הנוסח בעברית או הנוסח באנגלית. דף קורות חיים דו-לשוני יגדיל את הסיכויים שהמגייסים יגיעו אליך. קרא מדוע.

דף קורות חיים דו לשוני
ההנחה שנותן שירות התעסוקה עולה ביוקר בביטוח לאומי.

שירות התעסוקה פוטר מהתייצבות עם הצגת אישור מחלה. מתברר שהנדיבות הזו עולה ביוקר כי ביטוח לאומי מקזז סכום בגובה שני ימי אבטלה עקב אי התייצבות זו. קרא עוד...

דמי אבטלה
שירות המילואים כגלגל הצלה במהלך תקופת האבטלה.

כאשר הזכאות לדמי אבטלה מוגבלת בזמן ותהליך חיפוש העבודה הופך אינסופי, הישועה עשויה לבוא דווקא בדרך של צו קריאה לשירות מילואים - ועדיף בסמיכות למועד תום ההעסקה. קרא עוד..

הארכת תקופת דמי האבטלה
עיריות ומועצות מקומיות מעניקות למפוטרים הנחות בתשלומי ארנונה.

ולא רק הנחות כי אם גם עצירת תשלומים השקולה להלוואה. הלוואה זו תהיה בריבית נמוכה יותר מהריבית החריגה החלה על יתרת חובה בחשבון העו"ש ותתן אורך נשימה הנחוץ לחציית תקופת האבטלה. קרא עוד...

סיוע למפוטרים
bottom of page