top of page

|

המילואים כגלגל הצלה בזמן תקופת האבטלה.

 

כאשר ביטוח לאומי משלם דמי אבטלה לתקופה מוגבלת בזמן ותהליך חיפוש העבודה הופך אינסופי, הישועה עשויה להופיע בצורה של צו קריאה לשירות מילואים.

 

פורסם ב-26.10.2013 דמי האבטלה משולמים על ידי ביטוח לאומי, במהלך מספר חודשים, על פי גיל המפוטר. אם במהלך תקופה זו לא מצא המפוטר את המשרה הבאה הוא עלול להגיע אל הואקום הפיננסי – ללא משכורת וללא דמי אבטלה. במצב כזה הישועה עשויה לבוא דווקא בדרך של קריאה לשירות מילואים.

 

קריאה לשירות מילואים יכולה להוסיף חודש, או חודש וחצי של אויר לנשימה במהלכם ניתן עדיין להמתין למשרה פנויה ומתאימה, להגיש קורות חיים ואף להתייצב לראיונות ומבחנים (תלוי בגמישות שיגלו המפקד והמגייסת). אם מדובר על סוף שנה קלנדרית הרי שהמונה של ימי המילואים מתאפס ב-1 לינואר וכך ניתן להתייצב לעוד תקופה של חודש או חודש וחצי בשנה הקלנדרית העוקבת.

 

ההמלצה: לבצע את  שירות המילואים בשלושת החודשים הראשונים שלאחר הפיטורים  – אז הביטוח הלאומי מחשב את דמי המילואים על פי המשכורות האחרונות שלפני הפיטורים. לאחר שלושה חודשים יחשב הביטוח הלאומי את דמי המילואים לפי גובה הבטחת ההכנסה למובטל - ללא כל קשר למשכורות האחרונות - והסכומים שישולמו יהיו נמוכים בהרבה. עבור מי שמשכורותיו היו גבוהות בחודשי העבודה האחרונים מדובר בהפרשים של אלפי שקלים.

 

הערה חשובה: אם מפוטר נקרא לשירות מילואים במהלך ימי ההודעה המוקדמת (שלאחר השימוע במהלכו הוחלט לפטרו ולפני מועד תום ההעסקה), דוחה שירות המילואים את מועד תום ההעסקה לתאריך שהוא 30 יום לאחר החזרה מהמילואים. קרא פוסט נפרד בנושא זה.

 

 

בתנאים מסוימים ניתן למשוך כספים מקופות גמל וקרנות פנסיה ללא חיוב במס. אחד התנאים הוא מיעוט הכנסות - והכוונה היא שסך כל ההכנסות יחד (כולל מקורות פטורים ממס וקצבת ילדים) אינו עולה על כ-4,500 ש"ח. ניתן לקרוא פרטים נוספים בפוסט נפרד בנושא זה - כתבה אשר התפרסמה באתר חדשות.

 

קריאה לשירות מילואים במהלך תקופת האבטלה
פיטורים, אבטלה, חיפוש עבודה ומילואים
bottom of page