top of page

|

טיפים לחסכון בפרמיות של ביטוחים

בדוק את פוליסות הביטוח שלך, ובמיוחד פוליסות ביטוח הבריאות. אל תתפלא אם תראה שם סעיף 'שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אבטלה'. אל תצפה שסוכן הביטוח שלך יעדכן אותך על המצאות סעיף זה. הגש את המסמכים וקבל חזרה את הפרמיות ששילמת. מדובר על מאות שקלים. קרא בפוסט נפרד על עוד אפשרויות נוספות להורדת עלויות הפרמיות של פוליסות ביטוח

גם בין עבודות - חובה עליך לשמור על רצף ביטוחי - מפני מחלה, נכות ומוות.

 

גם אם ההכנסה שלך נפגעה, אל תתפתה לחסוך בפרמיות של פוליסות הביטוח - למקרה מחלה, נכות ומוות - למענך ולמען היקרים לך חובה עליך לשמור על רצף ביטוחי.

 

פורסם ב-11.3.2016 בין עבודות עליך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך והגורם האחראי על קרן הפנסיה / ביטוח המנהלים שלך ולדאוג לרצף ביטוחי. בנושא הזה חובה עליך לזכור כמה דברים:

 

הפרשות לקרן פנסיה מקנות לך גם כיסוי ביטוחי למקרה של נכות ומוות (כולל אבדן כושר עבודה) - לאחר הפיטורין המעסיק שלך יפסיק להפריש לקרן הפנסיה / ביטוח המנהלים ויהיה עליך לוודא בעצמך שיש לך רצף ביטוחי - בין אם הפרמיות (שיש לשלם עבור כיסוי ביטוחי זה) ישולמו על ידך ובין אם מתוך הסכומים המופקדים כבר בקרן הפנסיה. אם לא תוודא שיש לך רצף ביטוחי,  אתה עלול להגיע למצב שבו גם לאחר תחילת ההעסקה (וחזרה להפרשות לקרן הפנסיה) עדיין ידרש חיתום (כמו ברכישת פוליסת ביטוח חדשה) ותקופת אכשרה (בת מספר שנים) במהלכם לא תהיה מבוטח מפני מקרים אלו.

 

ביטוח בריאות - חובה עליך לדאוג לרצף ביטוחי של ביטוח הבריאות המכסה מקרים של גילוי מחלה קשה, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל וכו'. כבר היו מקרים בהם נתגלתה אצל מובטל מחלה קשה ומאחר וביטוח הבריאות לא היה בתוקף (כי הפרמיות לא שולמו) המובטל ומשפחתו נאלצו לשאת בעול פיננסי עצום - מעבר לכך שלאחר גילוי המחלה גם אם המובטל ימצא עבודה חדשה וגם אם יבקש לרכוש את פוליסת הביטוח שהיתה לו במשך שנים (עד שפוטר או התפטר) אף חברת ביטוח לא תהיה מוכנה לבטח את המובטל במצבו הרפואי הנוכחי.

 

 

אבטלה וחיפוש עבודה
bottom of page