top of page

|

טיפים למקרה של פיטורים
תביעה בגין פיטורין בחוסר תום לב - יכול להיות שגם לך מגיע פיצוי כספי.
 

גם אם לא תוכל לקבל צו מניעה נגד פיטוריך, יתכן ומגיע לך פיצוי בגין פיטורין בחוסר תום לב, הפליה פסולה מחמת גיל או שיקולים זרים - קרא לפני שתחתום על ויתור על כל תביעה נגד המעסיק.

 

פורסם ב-23.1.2014 מדובר בתיק אשר נדון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו - תיק מספר ס"ע 47439-08-11 - פסק דין מתאריך 29 דצמבר 2013. התיק נדון בפני כב' השופטת אורנית אגסי. העובד שפוטר היה מיוצג על ידי עו"ד חיה ברק דנציגר. עד כאן הפרטים היבשים.

 

העובד שפוטר תבע את החברה ממנה פוטר וטען שפיטוריו נעשו תוך הפליה פסולה מחמת גיל, בחוסר תום לב ומשיקולים זרים. אמנם העובד (בן 63, אשר פוטר לאחר כ-30 שנות עבודה) לא הצליח במקרה זה לקבל צו מניעה נגד פיטוריו אך קיבל פיצוי כספי (כ-320 אלף ש"ח) עקב פיטורין בחוסר תום לב ועוגמת נפש, פגם בהליך השימוע ופיצוי מכח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה.

 

מומלץ בחום לקרוא את פסק דין זה מאחר וניתן לראות כי במהלך הדיון בתביעה נמצא כי:

 

בית המשפט לא השתכנע כי כי תפקידו של העובד שפוטר הפך מיותר; בית המשפט לא השתכנע כי לא היה בחברה תפקיד חלופי לתובע; בית המשפט לא השתכנע כי נעשה מאמץ אמיתי למצוא לתובע תפקיד חלופי בחברה.

 

הוכח כי ההחלטה לפטר את העובד נפלה עוד טרם הסתיים הליך פיטורין. מהראיות שהובאו בפני בית המשפט עלה באופן ברור כי ההחלטה על פיטורי התובע הוכרעה עוד טרם התקיים שימוע. לגבי הפגיעה בהליך השימוע, הסתמך בית המשפט על פסק דין אחר בו נטען כי " בעניין זכות הטיעון כבר נפסק, כי "זכות הטיעון הנה מזכויות היסוד הראשוניות בשיטתנו המשפטית, ומקום של כבוד שמור לה ביחסי העבודה בכלל, קל וחומר עת נשקלת האפשרות לסיום עבודתו של עובד. זכות הטיעון איננה מטבע לשון, אין לראות בה "טקס" גרידא שיש לקיימו, מצוות אנשים מלומדה, כדי לצאת חובה. זכות הטיעון נמנית על זכויות היסוד של שיטתנו המשפטית ומטרתה להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה. זוהי זכותו הראשונית של העובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו או בעניינו ובהתאם ליתן תגובתו להן, להציג את האידך גיסא מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו".

 

כל הנימוקים שהעלתה החברה לפיטורי העובד התבררו כלא נכונים. החברה הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה ולא הוכיחה, כי לא היה שיקול זר במסגרת השיקולים לפטר את העובד. החברה לא הזמינה את המנהל אשר החליט על הפיטורין לעדות בבית המשפט – ועדותו מהווה עדות מרכזית ומהותית ורק הוא יכול היה לתמוך בעמדתה של החברה ולהסביר כיצד התקבלה ההחלטה לפטר את העובד ועל בסיס אילו שיקולים. מאחר ולא זומן להעיד, נזקפה עובדה זו לחובת החברה.

 

העובד שפוטר הצליח להרים את נטל הראיה הראשוני המוטל עליו והוכיח כי פוטר תוך הפליה פסולה מחמת גיל. לגבי זכות המעסיק לנהל את עסקו כראות עיניו, התייחס בית המשפט לפסק דין אחר בו נקבע כי "המילים 'פיטורי צמצום' אינן מילות קסם המצדיקות נקיטת צעדים שרירותיים או חד-צדדיים וכי יכולתו של המעסיק לנהל את מקום העבודה מוגבלת על ידי עקרון השוויון", משמע "חייב כל מעביד לנהל את עסקו כך שזכותם של עובדיו לשוויון בינם לבין עצמם לא תפגע". בית המשפט הביא כתימוכין פסק דין אחר בו נקבע כי המעסיק אינו רשאי להפעיל את סמכויותיו הניהוליות, כאשר תוצאת החלטתו הינה פגיעה בעובדים המבוגרים, משמע, הפלייתם לרעה לעומת יתר העובדים, מטעמי גיל.

 

לגבי היותו של העובד 'יקר' לחברה – עקב הותק שלו - בית המשפט הביא כתימוכין להחלטתו, פסק דין אחר בו נטען כי כי פיטורי עובד בשל זכויות שצבר במהלך העסקתו וכתוצאה מכך בשל עלויות שכר גבוהות הנו למעשה פיטורין מחמת גיל, תוך הפליה פסולה.

 

הראיות העלו כי החברה ריווחית ומצליחה וכך נסתרה טענת החברה כי מדובר בפיטורי צמצום.

 

התובע הוכיח כי לא היה בהתנהלותו, בתפקודו או ביכולותיו כדי להצדיק, הפסקת העסקתו ופיטוריו.

 

לגבי עגמת הנפש שנגרמה לעובד שפוטר, ציטט בית המשפט פסק דין אחר בו נכתב כי "יום פרישתו של אדם מעבודתו אינו יום חג. כך יום הפרישה וימים שיבואו לאחריו יערמו אלה על אלה. הלב כמו מתרוקן והמועקה כבדה. אדם חש כמו שדחתה אותו החברה מעליה והוא כסרח עודף בשוליה. הנה הם כולם הולכים ובאים, מתרוצצים אנה ואנה, והוא – שהיה אחד מהם – אינו אלא כצופה במחזה".

 

אין בכתוב לעיל המלצה להגשת תביעה. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה ולקבל ייעוץ משפטי אולם חובה לזכור כי שימוע למראית עין, פיטורי עובדים יקרים ושימוש במילות קסם 'פיטורי צמצום' אינם יכולים להכשיר פיטורים שנעשים בחוסר תום לב, תוך הפליה ומשיקולים זרים.

 

מומלץ לערוך את השיחה עם עורך הדין עם קבלת הזימון לשימוע (ולפני קיום השימוע) וברור מאליו לפני כל חתימה על מסמך בו מוצהר כי לעובד אין ולא תהיינה תביעות נגד המעסיק (בדרך כלל מובטחת במסמך זה 'סוכריה' קטנה – בונוס או תקופת הודעה מוקדמת הארוכה במקצת מהקבוע בחוזה ההעסקה - 'סוכריה' האמורה לפתות את העובד ולגרום לו לוותר על זכות התביעה בעתיד נגד המעסיק).

 

עליך לשקול היטב את עמדתך – לחתום על כתב הויתור או לא לחתום – לפני שתגיע לנקודת האל-חזור. לצורך כך חובה עליך להתייעץ עם עורך דין.

 

קרא מאמר נוסף העוסק בזכות העובד להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע לפני פיטורין וההשלכות של מימוש זכות זו.

 

להלן פרטי מקרה נוסף בעל מאפיינים דומים: 

תיק מספר ס"ע 15163-11-10

אשר נדון בבית הדין לעבודה בחיפה

בפני כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר

פסק הדין ניתן ב-9 לינואר 2014

במקרה זה הוכח כי הוכח שהתובע (עובד בן 61) פוטר בחוסר תום לב, תוך שהופרה הן זכותו הפרוצדורלית להתגונן בפני הנימוקים שהועלו כבסיס להחלטת הפיטורים והן זכותו המהותית להיות מפוטר מסיבה תקפה ולגיטימית ולא בשרירות לב. התובע זכה לפיצוי בסך של כ-120 אלף ש"ח. בפסק הדין כותבת השופטת כי "התרשמנו כי הנתבעת ליקטה מן הגורן ומן היקב כל בדל אפשרות לקיומו של פגם בתובע, על מנת להצדיק את מעשה הפיטורים, כאשר לנימוקים הרציניים והעיקריים ביותר כפי שעמדו בבסיס החלטת הפיטורים – תפוקות ותקלות חוזרות – לא הוצגה בפנינו ולו ראשית ראיה". 

 

אם אתה עומד לתבוע את מעסיקך על פיטורים לא חוקיים אז חובה עליך לזכור כי גם במקרה זה ישנם מרכיבים בתביעה - כגון דמי חופשה ופיצוי לפי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה - שבהם תקופת ההתיישנות הינה רק שלוש שנים. אגב גם בתביעת ביטוח קיימת התיישנות של שלוש שנים בלבד ושעון ההתיישנות נעצר רק עם הגעת התביעה לבית המשפט (הנה קישור לפוסט נפרד העוסק בנושא התיישנות בתביעת ביטוח). אתה עלול לבזבז זמן יקר בהתכתבויות אשר יתנו לך את התחושה שהצדק לצידך ואשליה שישלמו לך ובזמן הזה נסגר חלון ההזדמנויות להגשת התביעה. שלא תתעורר רק אחרי שהתביעה שלך התיישנה.

 

 

bottom of page