top of page

|

טיפים למי שהתפטר ממקום עבודה
כלל חדש: גם אם התפטרת - כספי הפיצויים שייכים לך ולך בלבד.
 

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע לאחרונה חד-משמעית: גם אם התפטרת, כל כספי הפיצויים שהופרשו עבורך שייכים לך ולך בלבד. ובנוסף, התיישנות על תביעה חלה רק לאחר שבע שנים.

 

פורסם ב-21.1.2014 זהו פסק הדין הראשון הקובע כי כספי הפיצויים אשר נצברו עבור העובד (בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים) יהיו שייכים לעובד גם אם התפטר – וזאת על פי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים.

 

עד כה בית הדין לעבודה היה דוחה את תביעות העובדים לקבל את הבעלות על כספים אלו (תביעות אשר הוגשו על סמך אותו סעיף בדיוק) ובניגוד לכך ניתנה כעת הכרעה משפטית זו הקובעת את הכלל החדש.

 

לפרטים נוספים, ראה תיק​ עש"א 23659-05-12 (הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון) מה-11 לספטמבר 2013. ​

חשוב מאד: אם התפטרת לפני פחות משבע השנים ולא קיבלת את כספי הפיצויים זה הזמן להגיש את התביעה. בניגוד לעמדת חברת הביטוח אשר ביקשה להחיל על התביעה התיישנות של שנה (בדומה למצב הקיים בביטוח ריסק - לפי חוק חוזי הביטוח תשמ"א 1981), בית המשפט קבע כי יש להחיל על הנושא את ההוראות הכלליות של חוק ההתיישנות תשי"ח 1958 - לפיו תחול תקופת התיישנות של שבע שנים.

 

להלן תקציר תיק זה:

  • כספי הפיצויים של עובדת נצברו בחברת הפניקס.

  • העובדת התפטרה ופנתה אל הפניקס בבקשה לקבל את כספי הפיצויים.

  • הפניקס החזירה את כספי הפיצויים לחברה אשר העסיקה את העובדת.

  • החברה אשר העסיקה את העובדת פשטה את הרגל.

  • העובדת ​נשארה ​במצב שאינה יכולה לתבוע את המעסיק אשר קיבל את כספי הפיצויים​ שהיו אמורים להיות מועברים אליה.​

  • העובדת פנתה אל המפקח על הביטוח בתלונה על הפניקס.

  • המפקח על הביטוח הורה לפניקס לפצות את העובדת עקב העברת הכספים אל המעסיק.

  • הפניקס ערערה על כך והפסידה בתיק.

  • בכך נקבע הכלל החדש.

 

 

bottom of page