top of page

|

טיפים לחסכון בפרמיות של ביטוחים

בדוק את פוליסות הביטוח שלך, ובמיוחד פוליסות ביטוח הבריאות. אל תתפלא אם תראה שם סעיף 'שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אבטלה'. אל תצפה שסוכן הביטוח שלך יעדכן אותך על המצאות סעיף זה. הגש את המסמכים וקבל חזרה את הפרמיות ששילמת. מדובר על מאות שקלים. קרא בפוסט נפרד על עוד אפשרויות נוספות להורדת עלויות הפרמיות של פוליסות ביטוח

רשויות מקומיות מעניקות למפוטרים הנחות בתשלומי ארנונה.

 

ולא רק הנחות כי אם גם דחיית תשלומים - גלגל הצלה השקול להלוואה (אמנם הלוואה בריבית אך נמוכה יותר מאשר הריבית החריגה על יתרת חובה בחשבון הבנק).

 

פורסם ב-26.10.2013 כחלק מההתמודדות עם הירידה ברמת החיים שלאחר הפיטורים מומלץ לפנות אל העירייה או המועצה המקומית בבקשה להנחה בתשלומי הארנונה ואף עצירה מוחלטת (דחייה) של תשלומים אלו - לפרק זמן מסוים או אף עד החזרה לשוק העבודה. דחיית התשלומים שקולה להלוואה ממקור נוסף.

 

כאשר נמצאים מחוץ לשוק העבודה, המשך תשלומים עבור כל המחויבויות במועדם, יכניס תוך זמן קצר את חשבון העו"ש ליתרת חובה – דבר אשר יגרור תשלומי ריבית חריגה על משיכת יתר ואף חסימת החשבון - והמשמעויות ברורות. בעצירת תשלומי הארנונה תחול על החוב לרשות המקומית ריבית של כ-9-10 אחוז אך זו ריבית נמוכה מהריבית החריגה שגובה הבנק על יתרת חובה שמעבר למסגרת וניתן לראות בעצירת תשלומים זו עוד אפיק של אשראי.

 

אמנם קבלת הסיוע מהרשות המקומית כרוכה בהגשת בקשה, מילוי טפסים וביקור באגף הגביה של הרשות המקומית - אבל הטרחה הופכת זניחה כאשר בוחנים את האלטרנטיבות.

אבטלה וחיפוש עבודה
bottom of page