top of page

|

קיבלת זימון לשימוע לקראת פיטורין? להלן כמה המלצות ראשונות.
 

זכותך להגיע לשימוע מיוצג על ידי עורך דין. כדאי מאד שתגיע ללשכת התעסוקה ממש למחרת יום ההעסקה האחרון (מועד תום ההעסקה). בתביעת המעסיק יש מרכיבים שחלה עליהם התיישנות של שלוש שנים בלבד.

 

פורסם ב-15.12.2013 זומנת לשימוע לקראת פיטורין? זכור כי עומדת לך הזכות כי בשימוע יהיה נוכח עורך דין מצידך. אם לדעתך נפל פגם בהליך הפיטורין או אף פוטרת שלא בתום לב, עורך דין יוכל לעמוד על זכויותיך ולוודא שהליך הפיטורין היה תקין וכחוק. קרא פרטי תביעה בגין פיטורין בחוסר תום לב, תוך הפליה מחמת גיל ומשיקולים זרים. במקרה זה, גם אם לא ניתן צו מניעה נגד הפיטורים, המפוטר זכה לפיצוי כספי בגין הפגמים בהליך הפיטורין.

 

עורך הדין גם יוכל לוודא כי השימוע היה שימוע אמיתי ולא שימוע לכאורה רק עבור הפרוטוקול. על השימוע להיערך בניסיון אמיתי להקשיב לטיעוניו של המיועד לפיטורים. וזאת יוכל עורך הדין שלך לוודא. ההחלטה על הפיטורין צריכה להתקבל רק לאחר בחינה מדוקדקת של טיעוני העובד - כפי שהועלו במהלך השימוע. לכן, קיים פגם בתהליך הפיטורין אם ההחלטה נפלה לפני קיום השימוע או במהלכו.

 

כאשר מדובר בפיטורי צמצומים והתייעלות (כגון 'משיקולים כלכליים גלובליים'), על המעסיק לציין את הסיבה שהעובד הספציפי נכלל בגל המפוטרים.

 

כבר היו מקרים שחברה נסוגה מבקשתה לפטר עובד מסוים והעדיפה לפטר אגוז פחות קשה. עם זאת חובה עליך לזכור עם כל חוסר הצדק שבדבר, במציאות הישראלית, ספק עם המעסיק ייתן המלצה חיובית לעובד שעמד על זכויותיו והפך את תהליך הפיטורין למורכב וארוך יותר. קח בחשבון שההתנצחות הזו עלולה להאריך את תהליך חיפוש המשרה הבאה. למעסיק הבא תספיק אמירת אגב או רמיזה על ההליכים הלכאורה משפטיים שנקטת כדי להעדיף מועמד אחר... עליך לעשות חשבון מהיר – ואולי אף לפני קבלת זימון לשימוע – אם כדאי לך להכנס לסיטואציה הזו. זה יכול למנוע את פיטוריך מחד אך מאידך טומן בחובו סיכון לאבדן המלצה או אפשרות של העברת 'המלצה' לא טובה עליך למעסיקים הפוטנציאליים הבאים.

 

ועוד עובדה שכדאי לזכור: אי הופעה לשימוע - מתוך מחאה או התרסה - נראית כויתור על זכות השימוע. 

 

אם אתה עומד לתבוע את מעסיקך על פיטורים לא חוקיים אז חובה עליך לזכור כי גם במקרה זה ישנם מרכיבים בתביעה - כגון דמי חופשה ופיצוי לפי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה - שבהם תקופת ההתיישנות הינה רק שלוש שנים. אגב גם בתביעת ביטוח קיימת התיישנות של שלוש שנים בלבד ושעון ההתיישנות נעצר רק עם הגעת התביעה לבית המשפט (הנה קישור לפוסט נפרד העוסק בנושא התיישנות בתביעת ביטוח). אתה עלול לבזבז זמן יקר בהתכתבויות אשר יתנו לך את התחושה שהצדק לצידך ואשליה שישלמו לך ובזמן הזה נסגר חלון ההזדמנויות להגשת התביעה. שלא תתעורר רק אחרי שהתביעה שלך התיישנה.

אם בכל זאת פוטרת, חובה לגשת בהקדם ללשכת התעסוקה: ממש למחרת מועד תום ההעסקה (למחרת יום ההעסקה האחרון).

 

כדי להרשם כמבקש עבודה יש להביא תעודת זהות, מכתב הפיטורין ותעודות המעידות על השכלה (הדבר חשוב כדי להכנס לקבוצה המתאימה - אקדמאי או לא). 

 

יש לזכור כי מרגע ההרשמה כמבקש עבודה מתחילה ספירה של שמונה ימי אכשרה שהמובטל לא מקבל עליהם דמי אבטלה מביטוח לאומי. מסיבות מובנות כדאי מאד שהספירה תתחיל כמה שיותר מוקדם. לא די שדמי הביטוח הלאומי נמוכים מאד (ביחס למשכורת בחודשי ההעסקה), קיזוז שמונת ימי האכשרה גורם לכך שדמי הביטוח הלאומי לחודש האבטלה הראשון יהיו נמוכים באופן קיצוני.

 

להלן הקישור אשר יאפשר לך לדעת היכן נמצאת לשכת התעסוקה אליה עליך לפנות.

טיפים לשימוע לפני פיטורין
bottom of page