top of page

|

תשלום ביטוח לאומי עבור עוזרת בית

אם לא שילמת את דמי הביטוח הלאומי עבור עוזרת הבית שלך, היא עלולה לגלות בעוד שנים - כאשר תגיע לגיל פרישה - שאינה זכאית לקצבת זיקנה. במקרה כזה הביטוח הלאומי עלול לתבוע ממך סכומים העלולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. קרא עוד בפוסט העוסק בנושא זה...

התיישנות תביעה נגד ביטוח לאומי
התיישנות על תביעות בביטוח לאומי

את ביטוח לאומי תוכל לתבוע רק 'שנה אחורה'. לכן עליך לגלות מהר את הטעויות שעשית ולזהות מהר את הקצבאות שלא תבעת (אבטלה, זיקנה, נכות). 

טיפים לחסכון בפרמיות של ביטוחים

האם אתה מובטל או היית מובטל? אם כן, בדוק את פוליסות הביטוח שלך, ובמיוחד פוליסות ביטוח הבריאות. אל תתפלא אם תראה שם סעיף 'שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אבטלה'. אל תצפה שסוכן הביטוח שלך יעדכן אותך על המצאות סעיף זה. הגש את המסמכים וקבל חזרה את הפרמיות. מדובר במאות שקלים. קרא בפוסט נפרד על עוד אפשרויות נוספות להורדת עלויות הפרמיות של פוליסות ביטוח

שירות התעסוקה וביטוח לאומי
הנדיבות של שירות התעסוקה עולה ביוקר כאשר מגיעים לביטוח לאומי.

 

שירות התעסוקה פוטר מהתייצבות עם הצגת אישור מחלה. מתברר שהנדיבות הזו עולה ביוקר כי ביטוח לאומי מקזז סכום בגובה שני ימי אבטלה עקב אי ההתייצבות.

 

עודכן ב-29.7.2014 ההמלצה: להתייצב בשירות התעסוקה בכל מחיר, ובמקרה הצורך, גם על אלונקה.

 

לאחר הפיטורים יורדת רמת חייו של המפוטר. דמי האבטלה נמוכים משמעותית בעוד ההוצאות וההתחיבויות נשארות באותה רמה ואולי אף עולות.

 

ההתייצבות השבועית (והמיותרת) בשירות התעסוקה היא התנאי לקבלת דמי האבטלה המשולמים על ידי ביטוח לאומי. שירות התעסוקה מגלה נדיבות ופוטר את המובטל מהתייצבות במקרה של מחלה. אך זו רק חצי האמת. עם קבלת דמי האבטלה יתברר כי הביטוח הלאומי קיזז סכום בגובה שני ימי אבטלה עקב אי ההתייצבות הזו. תלונה לשירות התעסוקה תזכה בתשובה "זה לא אנחנו, זה ביטוח לאומי שקיזז" ומדובר פה על עשרה אחוז (יומיים מתוך כ-20 ימי עבודה אשר יש בכל בחודש) מדמי האבטלה הנמוכים בכל מקרה - עוד לפני אשר בוצע קיזוז זה.

 

המלצה נוספת: אם קיים אילוץ אשר אינו מאפשר את ההתייצבות בלשכת התעסוקה, מומלץ לפנות מראש אל פקיד הלשכה ולבקש להעביר את יום ההתייצבות מיום מסוים ליום אחר בשבוע – באופן זמני או באופן קבוע. עם זאת, חובה לשים לב, קיימת מגבלה על מספר הפעמים שבו מותר לשנות את יום ההתייצבות.

 

והמלצה כללית לגבי תלונה על ביטוח לאומיכאשר אתה שולח מכתב תלונה וקובל על אופן הטיפול, או המחדל, של ביטוח לאומי, שלח את התלונה שלך אל מבקר המדינה ואל מבקר המדינה בלבד. אם תשלח עותק ממכתב התלונה שלך אל ביטוח לאומי אז מבקר המדינה יוציא עצמו מהתמונה וישאיר את הטיפול בפנייתך בידיו של הביטוח הלאומי (המבקר ישאיר לך את האפשרות לפנות אליו רק במקרה והטיפול של ביטוח לאומי לא היה מספק, והרי רצית להתלונן על ביטוח לאומי, לא אל ביטוח לאומי, לא כך?). להלן הכתובת למשלוח תלונה אל מבקר המדינה: נציבות תלונות הציבור, משרד מבקר המדינה, פקס מס' 02-6665204

טיפ בנושא קצבאות הביטוח הלאומי

גם גימלאים זוכים ל-'הפתעה' מביטוח לאומי כאשר המחשב של ביטוח לאומי נוטה 'לשכוח' שתי תוספות לקצבת הזיקנה להן הגימלאים זכאים. אם אתה מקבל קצבת זיקנה (או הוריך) קרא בפוסט נפרד כיצד לגלות את הטעויות שעושה הביטוח הלאומי בחישוב קיצבת הזיקנה

bottom of page