top of page

|

ביטוח כל הסיכונים למצלמות
טיפים בנושא ביטוח כל הסיכונים

לפני חידוש פוליסת ביטוח התכולה של הבית חובה לבדוק: במקרה ורכשת ביטוח כל הסיכונים למצלמות (סטילס או וידאו) שים לב: ב-"הפעלת" סעיף זה של הפוליסה - במקרה נזק כגון שבר או אובדן של המצלמה - עדיין תשלם השתתפות עצמית של כמה מאות שקלים. כאשר המצלמה היתה חדשה היה כדאי לבטח אותה בביטוח יקר כזה אך לאחר שנים - כאשר שווי המצלמה יורד - יורדת (ואולי אף נעלמת) הכדאיות ברכישת מרכיב יקר זה של הפוליסה.

טיפ בנושא ביטוח מבנה ותכולה
טיפים בנושא ביטוח תכולה ומבנה בנסיעה ארוכה

מתכנן נסיעה לפרק זמן של יותר משלושה חודשים? אם אינך מתכוון להשכיר את הדירה יהיה עליך לעדכן בכך את סוכן הביטוח שלך. ביטוח המבנה והתכולה של הדירה אינו 'תופס' כאשר הדירה לא מאוכלסת שלושה חודשים ויותר. אתה תצטרך לרכוש תוספת לפוליסה - בתוספת תשלום - על מנת שיהיה כיסוי גם במקרה זה ולנקוט בפעולות נוספות על מנת שתוספת זו לפוליסה תכנס לתוקף (סגירת זרם המים, ניתוק זרם החשמל ומינוי שכן/קרוב/חבר אשר יבקר בדירה לפחות פעם בשבוע).

ביטוח עוזרת בית
עוזרת הבית אינה מבוטחת? –       ה-"חיסכון" זעום והסיכון עצום.

 

עובדת בית, מאופי עבודתה, עלולה להחליק ולהיפצע ובמקרה כזה הפיצוי המגיע לה עקב נזקי גוף ואף אבדן כושר עבודה עלול להגיע לסכומים שמעסיק פרטי לא יוכל לשלם.

 

עודכן ב-7.12.2014 ההמלצה היא: לרכוש מסוכן הביטוח פוליסה המכסה חבות מעבידים לעובדי משק בית. פוליסה כזו עולה כמה מאות שקלים לשנה. רוב פוליסות הביטוח המכסות את המבנה ותכולת הדירה כוללות כבר כברירת מחדל את מרכיב זה אולם מומלץ לוודא זאת עם סוכן הביטוח. הפוליסה תקפה רק במקרה ועבור העובדת שולמו דמי ביטוח לאומי. אי לכך, יהיה צורך גם לשלם עבור העובדת הבית גם את דמי הביטוח הלאומי. תשלומים אלו נעשים באמצעות האינטרנט באתר הביטוח הלאומי תוך ציון פרטיה המלאים של עוזרת הבית והיקף העסקתה.

 

לדוגמא, אם עובדת בית העובדת כ-5 שעות בשבוע ומקבלת שכר עבודה (שבועי) של כ-200 ₪ עלות הביטוח שלה הינה כ-30 ₪ לשבוע (עלות פוליסת ביטוח שנתית המכסה חבות מעבידים – במקרה ולא נרכשה כבר במסגרת פוליסת ביטוח עבור הדירה - מחולקת בכ-50 שבועות בשנה + דמי הביטוח הלאומי שהם כ-15 ₪ לשבוע).

 

אם כך, על פי הדוגמא שצוינה עד כה, בהעסקת עוזרת בית לא מבוטחת יש 'חסכון' של כ-30 ₪ בשבוע אך בכך טמון סיכון עצום. תביעה מצד עוזרת בית בגין נזקי גוף ואבדן כושר עבודה – עקב פציעה במהלך עבודתה - אשר אינה מכוסה על ידי פוליסת ביטוח וביטוח לאומי  - עלולה במקרה קיצוני לרושש את מעסיקיה מכל חסכונותיהם ונכסיהם.

 

זה המקום להזכיר כי בסוף כל שנת העסקה יש לשלם לעוזרת גם את שווי החופשה השנתית שלה ודמי הבראה שהם – אם שכרה השבועי הינו 200 ₪ - 7 ₪ לשבוע דמי חופשה שנתית ו-17 ₪ לשבוע דמי הבראה. כמו כן, מומלץ לחסוך עבור העוזרת את פיצויי הפיטורין שלה – שגובהם כשכר חודש עבודה אחד עבור כל שנה – אשר ישולמו לה ביום שבו תופסק העסקתה. שאל את סוכן הביטוח שלך על חסכון פיצויי הפיטורין בחשבון המנוהל על ידי חברת ביטוח.

 

והמלצה נוספת: להחתים את עוזרת הבית על אישור שקיבלה את סך שווי החופשה השנתית ודמי ההבראה - ולשמור במקום בטוח את האישור החתום - כדי למנוע תביעות בנושא זה בעתיד.

 

שים לב, אם לא שילמת את דמי הביטוח הלאומי עבור עוזרת הבית, היא עלולה לגלות בעוד שנים - כאשר תגיע לגיל פרישה - שאינה זכאית לקצבת זיקנה. הסבר: אחד התנאים לקבלת קצבת הזיקנה (מעבר לענין האזרחות/תושבות וכו') מתייחס לתקופה בה עבדה עוזרת הבית. על עוזרת הבית להיות עובדת ששולמו עבורה דמי הביטוח הלאומי במשך 144 חודשים (לכל הפחות) במהלך כל חייה או לחילופין 60 חודשים במהלך עשר השנים האחרונות. אם יתגלה בדיעבד (לאחר שנים, כאשר העוזרת תגיע לגיל פרישה) שהיה עליך לשלם עבור עוזרת הבית את דמי הביטוח הלאומי ולא עשית זאת, אתה עלול להיות חשוף לתביעה של הביטוח הלאומי לשלם סכומים העלולים להגיע לעשרות אלפי שקלים - וזאת על מנת שעוזרת הבית תקבל קצבת זקנה.

 

עוד כתבות בנושאים דומים או קשורים:

 

אל תעסיק עובדת זרה ללא אישור בעבודות משק הבית. נקודה. אם יש לעובדת הזרה אשרת עבודה, בדוק האם אשרת העבודה שלה אינה מוגבלת לעבודות סיעוד בלבד. עבירה על חוקים אלו עלולה להביא לפתיחת הליך פלילי שיתנהל נגדך - על כל המשתמע מכך.

bottom of page