top of page

|

טיפים בנושא ביטוח כל הסיכונים

לפני חידוש פוליסת ביטוח התכולה של הבית חובה לבדוק: במקרה ורכשת ביטוח כל הסיכונים למצלמות (סטילס או וידאו) שים לב: ב-"הפעלת" סעיף זה של הפוליסה - במקרה נזק כגון שבר או אובדן של המצלמה - עדיין תשלם השתתפות עצמית של כמה מאות שקלים. כאשר המצלמה היתה חדשה היה כדאי לבטח אותה בביטוח יקר כזה אך לאחר שנים - כאשר שווי המצלמה יורד - יורדת (ואולי אף נעלמת) הכדאיות ברכישת מרכיב יקר זה של הפוליסה. קרא בפוסט נפרד כמה עובדות נוספות על ביטוח כל הסיכונים כחלק מביטוח התכולה של הדירה - והעובדה שביטוח זה מלא חורים כמו גבינה שווצרית.

בתביעת ביטוח - כמה נתונים הנוגעים לבדיקת פוליגרף

 

במקרה של תביעת ביטוח יתכן וחברת הביטוח תציע לך, או תבקש ממך, להבדק בדיקת פוליגרף לצורך אימות גירסתך. קרא כמה נתונים לגבי נושא זה.

 

פורסם ב-2.1.2014 ההמלצה היא להתייעץ עם עורך הדין שלך המטפל בתביעת הביטוח לפני מתן תשובה לבקשה/הצעה זו וזאת מהטעמים הבאים:

 

היועץ המשפטי לממשלה קבע בשנת 2003 כי "קיימת בעיה לא פשוטה ובלתי פתורה של מהימנות בדיקות הפוליגרף. אף לגרסת מצדדי הפוליגרף, קיים שיעור לא מבוטל, עד כדי עשרות אחוזים, של תוצאות שגויות במובן שדוברי אמת נקבעים בבדיקה כדוברי שקר" (הנחית היועץ המשפטי מספר 3.1102).

 

בהמשך גם המפקח על הביטוח הוציא הנחיה לחברות הביטוח האוסרת עליהן להחתים מבוטח על הסכם פוליגרף הקובע כי תוצאת בדיקת הפוליגרף תשמש ראיה מכרעת. המפקח קבע גם כי המבוטח יהא רשאי תמיד לערוך בדיקת פוליגרף נוספת משלו.

 

לא זו אף זו: אין תוקף להסכם פוליגרף אם חברת הביטוח לא הזהירה את המבוטח הזהר היטב כי "מכונת הפוליגרף אינה "מכונת אמת" וקיים סיכוי שתובע דובר אמת ייחשב בתום הבדיקה כדובר שקר" (חוזר גופים מוסדיים 2008-9-7).

 

 

עוד כתבות בנושאים דומים או קשורים:

ביטוח עוזרת בית
bottom of page