top of page

|

טיפים והמלצות בנושא ביטוח לדירה

גם אם לא רכשת הרחבת ביטוח הדירה מפני נזקי צנרת אתה עדיין מכוסה מפני נזקי מים אם אינם נובעים מפיצוץ צנרת או דליפה שמקורה בצנרת הפנימית (!) של הדירה. לדוגמא, אתה כן מבוטח במקרה בו מרזב או או קולחן, הנמצאים מחוץ לדירה, היו סתומים וגרמו להצפת הדירה במים.

טיפים והמלצות בנושא ביטוח לדירה

שלא יעבדו עליך ולא "ינפנפו" אותך. מזגן המחובר לקיר המבנה כן כלול בביטוח המבנה. למזגן המחובר למבנה הדירה, יש להתייחס כחלק ממבנה הדירה וזאת לפי הגדרות פוליסת ביטוח מבנה בפוליסה התקנית (פוליסה תקנית הינה פוליסה אחידה שתנאיה הבסיסיים זהים בכל חברות הביטוח). במקרה שריפה או הצפה, ביטוח המבנה יכלול גם את המזגן המחובר לקירות הדירה (או הבית). שלא יספרו לך סיפורים שנדרש ביטוח תכולה על מנת לכסות את הנזקים למזגן.

ביטוח מבנה - נחוץ גם לכיסוי נזקים שעלולים להגרם לשכנים.

 

התפוצץ לך צינור מים בדירה והשטפון הרס לשכנים מלמטה את מסך הפלזמה היקר - מי יכסה את הנזק? לפעמים נחוץ ביטוח גם לדירה ריקה רק לצורך כיסוי מקרים כאלו.

 

רבים מוותרים על רכישת פוליסת ביטוח מבנה ובכך חושפים את עצמם לסיכונים גבוהים מבחינה כספית.

 

בנטילת משכנתא מחייב הבנק את הלווים לרכוש פוליסת ביטוח מבנה – בכך מבטח עצמו הבנק מפני נזקים למבנה (במקרה רעידת אדמה למשל) – מבנה המהווה ערובה להלוואה. ואז, ביום בו סולקה ההלוואה יש בעלי דירות שאינם מחדשים את הפוליסה ואינם רוכשים שוב ביטוח המבנה ובכך חושפים את עצמם לסיכונים כספיים גבוהים מאד.

 

במקרה של פיצוץ צינור מים, מכסה פוליסת ביטוח המבנה לא רק את עלות תיקון צינור המים (והריצוף וכו'), ואת הנזק לשטיחים, לפרקט ושאר הציוד שנפגע בדירה אלא גם את הנזק לרכוש המשותף בבנין ואף את הנזק לרכושם של השכנים – לקירות דירתם ולחפציהם – לדוגמא, תיקוני צבע וסיד ואף החלפת הפלזמה של השכן מלמטה שנרטבה מטפטוף המים.

 

ההמלצה היא לרכוש ביטוח מבנה גם אם מדובר בדירה ריקה וישנה (אך חובה לציין בפני סוכן הביטוח כי מדובר בדירה ריקה - פוליסות רבות מחריגות ביטוח דירה הריקה מעל X ימים) – ולו רק כדי לכסות נזקים אפשריים כאלו העלולים להגרם לצד ג' ורכוש משותף.

 

 

עוד כתבות בנושאים דומים או קשורים:

 

מדוע צריך ביטוח מבנה

אל תתן לחברת הביטוח 'לעבוד' עליך ולהתחמק מאחריות. אם הדירה שלך הוצפה במי ביוב הפוליסה כן מכסה את הנזק - בין אם ההצפה נגרמה עקב שקיעה 

("בטן") של צינור הביוב ובין אם עקב שבר ("פיצוץ) בצינור הביוב.

פיצוץ או בטן בצינור הביוב
bottom of page