top of page

|

האם לקחת רכב ליסינג או חברה

שוקל לקחת רכב ליסינג מהמעסיק? -בדוק בחברת הליסינג את האפשרות לקחת מהם רכב היברידי. במקרה ותקבל רכב היברידי תהיה לך הפחתה של כ-500-600 ש"ח משווי הרכב למס (מדובר במס מדינה - לא התשלום לחברת הליסינג). בהערכה גסה מדובר ברווח של כ-300-350 ש"ח לחודש - שיתווספו למשכורת הנטו שלך במקום לעבור לקופת המדינה. בחישוב שנתי מדובר בכ-4,000 ש"ח לשנה. לא כדאי?...

האם לקחת רכב ליסינג או חברה

במסגרת השיקולים האם לקחת או לא לקחת רכב ליסינג או רכב חברה, אל תכניס את האפשרות לעשות קארפול (תחבורה שיתופית) ולגבות השתתפות בהוצאות הדלק - זה אסור וגם חושף אותך לתביעות. הביטוח לא 'תופס' במקרה זה. קרא עוד פרטים בפוסט נפרד העוסק בנושא...

טיפים לחוזה העסקה

האם על פי חוזה ההעסקה אתה מחויב לעבוד תקופת זמן מינימאלית? האם אתה מתחייב לשלם פיצוי למעסיק במקרה ותעזוב לפני שתשלים תקופת עבודה מסוימת? -במקרה וכן, ודא שהפיצוי הינו יחסית ליתרת תקופת העבודה שלא השלמת. על הפיצוי להיות קטן יותר ככל שיתרת תקופת העבודה שלא השלמת הינה קטנה יותר. 

טיפים לחוזה העסקה

האם החברה/המעסיק קנה עבורך מקום חניה (מנוי) בחניון סמוך למקום העבודה?   -ודא שמחיר המנוי אינו מקוזז מהבונוס שאתה אמור לקבל בסוף השנה. מדובר בסכום העלול להגיע למאות שקלים בחודש. גם אם אתה לא רואה בתלוש השכר  קיזוז עבור השכרת מקום החניה זה לא אומר שלא יקוזזו אלפי שקלים מהבונוס שאתה אמור לקבל בסוף השנה. יתכן וכדאי יהיה לך להתאמץ קצת בנושא התחבורה והחניה ולקבל לידיך את סכומים אלו במקום שישולמו לבעל החניון.

האם לקחת רכב ליסינג או חברה

טיפ קטן בנושא העלות הכוללת של רכב הליסינג שאתה מקבל ממקום העבודה: כאשר מציעים לך לבחור בין רכב א', ב' ו-ג' - אל תשאל רק מה הסכום שינוכה מהשכר לטובת חברת הליסינג. שאל גם מה יהיה שווי הרכב למס (הגילום, מס מדינה). יתכן מאד מצב בו לשני רכבים יהיה שווי מס שונה למרות שהם השייכים לאותה קבוצה מבחינת חברת הליסינג, וחברת הליסינג מחייבת בגינם אותו סכום.

ליסינג ורכב חברה - קרא כמה נתונים לפני שתחתום על הסכם השכר.

 

הכדאיות בשימוש ברכב חברה או ליסינג מוטלת בספק ותלויה לא רק בנסועה (קילומטראז') וצריכת הדלק כי אם גם בגורמים נוספים שאתה חייב לקחת בחשבון לפני החתימה. קרא מהם...

 

 

פורסם ב-5.9.2014 בחישוב הכדאיות אשר בשימוש ברכב חברה וליסינג כל אחד יודע שצריך לקחת בחשבון את קיזוז הסכום הקבוע מגובה המשכורת ברוטו (עלות הרכב) ואת שווי הרכב למס (על פי חוקי המס בישראל) ולהשוות את סכומים אלו לעלות/אחזקת רכב פרטי. אבל יש כמה דברים נוספים שצריך לזכור ורבים לא לוקחים אותם בחשבון:

 

  • שים לב: הפגיעה בשכר אינה רק בירידה מהשכר ברוטו (וכתוצאה מכך בנטו) ומגילום ההוצאה (על פי חוקי המס) כי אם גם בירידה של ערך שעת העבודה. אם בשכר שלך יש מרכיב של שעות נוספות אזי כאשר הברוטו יורד, יורד גם ערך השעה. במקרה כזה לכל השעות הנוספות שתעשה בכל חודש וחודש יהיה ערך נמוך יותר. זו פגיעה נוספת בשכר שרבים לא לוקחים בחשבון.

  • כאשר הברוטו יורד נפגעות עם ההפרשות לקרן השתלמות, קרן פנסיה ופיצויים (שהם אחוז מהשכר) - רבים לא לוקחים זאת בחשבון. לירידה בסכומי ההפרשות לקרנות אלו יש השפעה של ריבית דריבית על הסכומים הנצברים בקרנות אלו לאורך שנים.

  • אם בתנאי השכר שלך קיים גם בונוס שנתי - המחושב על פי משכורתך (X או 'עד X' משכורות חודשיות) - הרי שתהיה גם כאן השפעה נוספת ופגיעה כלכלית נוספת.

  • האם מותר לבן/בת הזוג לנהוג ברכב בכל תנאי? - או שיש מגבלות על שימוש זה? (לדוגמא, רק כאשר העובד נמצא גם הוא ברכב, או רק מחוץ לשעות העבודה). האם מותר לכל בן משפחה לנסוע ברכב (אבא, אמא, אח, בן/בת, גיס) או רק לעובד ובן/בת זוגו?

  • האם יכול להיות שאתה תשלם עבור רכב העומד ימים שלמים בחניה כי אתה נמצא בנסיעת עבודה לחו"ל? האם כאשר אתה בחו"ל תוכל להחזיר את הרכב ולהיות מזוכה עבור ימים אלו בסכום העומד ביחס ישר לעלות החודשית של הרכב.

  • האם קיימת מגבלת נסועה חודשית, רבעונית או שנתית? - שים לב: במגבלה חודשית או רבעונית קיימת בעיה. במקרה ובקיץ אתה נוסע הרבה יותר מאשר בחורף (או שיש חודשים שבהם אתה נוסע הרבה יותר מבאחרים) עלול להווצר מצב שבו בחודש מסוים, או בקיץ, חרגת מהמכסה ושילמת 'קנס' (העלול להגיע לסכום של 70-80 אגורות לקילומטר - ועכשיו חשב כמה תעלה חריגה של 1,000 ק"מ בלבד) בעוד בחורף לא ניצלת את המכסה שנקבעה לך...

  • האם קיימת מגבלה על צריכת הדלק החודשית, רבעונית, שנתית? כיצד מחושבת מגבלה זו? יש חברות שמחשבות את קצובת הדלק על פי מספר קילומטרים בחלוקה למספר שרירותי של ק"מ לליטר (11, 12 או 14). מספר הקילומטרים מחושב על פי מספר ימי העבודה בחודש כפול המרחק בקילומטרים מבית העובד למקום העבודה וחזרה ובתוספת כ-1,000 או 1,500 ק"מ לחודש נסיעות פרטיות (טיולים וכו'). ועכשיו עולה עוד שאלה: כיצד מחושב המרחק בין בית העובד לבין מקום העבודה? על פי הדרך הקצרה יותר (העירונית, העמוסה בפקקים - דבר שגורם לעליה בצריכת הדלק ולהתארכות משך הנסיעה) או הדרך הארוכה יותר דווקא, והפתוחה, שנמשכת זמן קצר יותר ובה צריכת הדלק לקילומטר נמוכה יותר? חובה להפנים כי מקומות עבודה כאלו יחייבו את העובד בתלוש השכר על כל חריגה מקצובת הדלק (והכל מדווח למערכת מרכזית באמצעות הדלקן) ולכן חישוב לא נכון של קצובת הדלק עלול להביא לחיובים של מאות שקלים בחודש - בכל חודש. עקב חישובים שאינם תואמים את המציאות (המסלול אשר שימש לחישוב מספר הקילומטרים מביתך אל מקום העבודה אינו הדרך שבה אתה נוהג לנסוע, צריכת הדלק של הרכב אינה הערך אשר שימש לחישוב הקצובה) אתה עלול לגלות שהרכב יקר הרבה יותר משחישבת תחילה.

  • האם במקרה ביטוח (תאונה) העובד משלם השתתפות עצמית? האם ממקרה הביטוח הראשון? (או הראשון בכל שנה?) או רק מהשני ואילך? -הדבר חשוב מאד! עליך לזכור: הרכב אינו שלך. הרכב שייך לחברה או לחברת הליסינג. הם אלו אשר רכשו את פוליסת הביטוח של הרכב והיא על שמם. במקרה של תאונה אתה לא בעל הפוליסה ולא בעל הרכב כי אם רק הנהג. במקרה ביטוח לחברה יהיה מותר להודות באשמה ולהורות לחברת הביטוח לשלם לצד השני (דבר שיחייב אותך לשלם את ההשתתפות העצמית - אם אתה נדרש לשלם על פי ההסכם) גם אם אתה היית מנהל משפט/תביעה להוכחת אחריותו של הצד השני והיית נמנע מתשלום השתתפות עצמית זו. 

  • האם אתה עומד לקבל רכב חדש מהניילונים או רכב משומש? - השאלה עולה כי אחרי תיאור כל הסכומים שאתה עומד לשלם עבור הרכב, האם היית משלם אותם עבור רכב הנמצא כמה שנים על הכביש, רכב שיש לו ריח של סיגריות, ריפודים מוכתמים וחרוכים ותקרה מוכתמת?

  • אם קיבלת רכב משומש, זכור לשמור עותק של דו"ח מצב הרכב ביום שהועבר לרשותך - תוך תיעוד כל פגיעות הפחחות ופגיעות אחרות הקיימות ברכב (מראות, פנסים, ריפודים) - וזאת על מנת למנוע מצב בו תדרש בעתיד לשלם את ההשתתפות העצמית עבור תיקונים של נזקים שלכאורה אתה גרמת.

 

חובה עליך לקחת את כל שיקולים אלו בחשבון לפני שאתה חותם על הסכם שכר ולוקח רכב חברה, או ליסינג. חשוב לזכור, ההסכם לגבי רכב ליסינג הוא בד"כ לתקופה של שלוש שנים. החזרת רכב ליסינג לפני תום תקופה זו  כרוכה בקנס של אלפי שקלים (הסכום יורד ככל שיתרת הזמן קצרה יותר) ולכן כדאי לא לעשות טעות אשר תתגלה בשלב מאוחר. זכור גם: קנס זה עלול לפגוע בך גם אם תבקש להתפטר ולהחליף את מקום העבודה לפני תום תקופת הליסינג. קרא עוד בפוסט העוסק בטיפים לעובד המחפש אחר מקום העבודה הבא.

 

שים לב: אם אתה מתפטר מחברה א' ועובר לעבוד בחברה ב' ושתי החברות א' ו-ב' משתמשות בשירותיה של אותה חברת ליסינג (אויס, הרץ, אלבר, אלדן, באדג'ט וכו'), יתכן מאד שתוכל להעביר איתך את הרכב מחברה א' לחברה ב' ולהיות פטור מתשלום הקנס בגין החזרת הרכב. בדוק זאת.

 

ברשת תוכל למצוא מחשבונים רבים המשווים את העלות הריאלית של החזקת רכב פרטי מול עלות רכב חברה, או ליסינג. יכול להיות שאם תקח בחשבון גם את כל הגורמים שצוינו לעיל תעדיף בסופו של דבר לרכוש רכב פרטי ולהשתמש בו במקום לקחת רכב חברה, או ליסינג, שעלותו הריאלית זהה למשכנתא שאתה משלם עבור הדירה (או אף גבוהה יותר).

גם אם אתה נוהג ברכב חברה או רכב של חברת ליסינג מומלץ מאד שתנהג בזהירות ותשמור על הרכב כאילו היה רכבך הפרטי. אם תהיה מעורב בתאונות או תגרום לנזקים לרכב החברה, או רכב הליסינג, אתה עלול לאבד את הנחת העדר תביעות בביטוח רכב ביום שתרצה לקנות רכב משלך ולבטח אותו בעצמך. לפרטים נוספים קרא פוסט נפרד הכולל  כמה תובנות על הנחת העדר תביעות בביטוח רכב.

לקריאת כמה טיפים והמלצות לרוכש רכב משומש - מפרטי או מליסינג - לחץ כאן

 

 

 

 

הסכם שכר
bottom of page