top of page

|

בסוף הראיון ישאלו אותך "האם יש לך שאלות?". חייבות להיות לך כאלו.
 

בסוף ראיון עבודה קרוב לודאי שישאלו אותך 'האם יש לך שאלות?' חובה שיהיו לך כמה שאלות המביעות ענין במקום העבודה החדש והמשרה החדשה. 

 

פורסם ב-14.3.2014 אם בתום ראיון עבודה אין לך שאלות אל המראיין, לגבי מקום העבודה והמשרה המיועדת לך, זה נראה כאילו כל רצונך הוא לעבוד ולא כל כך משנה היכן.

 

במציאות בה כל מעסיק חושש מלגייס עובד שיעזוב לאחר תקופה קצרה - או לאחר שימצא מקום עבודה מתאים יותר - אתה חייב להביע עניין ולשאול שאלות לגבי מקום העבודה והמשרה, גם אם לדעתך קיבלת במהלך הראיון הסבר מקיף על החברה והתפקיד אליו התראיינת. 

 

גם אם קיבלת את כל התשובות, יש עוד כמה שאלות אפשריות והן:

  • "מהן תכניות הפיתוח המקצועי של העובדים שקיימות בחברה/בארגון?" יש לשים לב, מדובר בקידום מקצועי ולא קידום היררכי (יש שיקולים לכאן או לכאן האם כדאי להעלות את נושא הקידום ההיררכי כבר בראיון עבודה למשרה ראשונה).  בפיתוח מקצועי הכוונה היא להכשרות, קורסים פנימיים או חיצוניים וכד'.

  • "מה מועד הגיוס המשוער? תוך כמה זמן אתם מצפים לקלוט את העובד החדש?" (יתכן ובתנאים מסוימים תוכל לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת - עובדה שנותנת לך יתרון על פני מועמדים אחרים).

  • האם המשרה הינה ארוכת טווח? או משרה זמנית (להחלפת עובד/ת בחופשה / חופשת לידה) / לפרויקט מסוים או משימה מסוימת?

  • "היה והתקבלתי לתפקיד, מה יהיה ה-Title שלי על כרטיס הביקור או בחתימה?" - האם מנהל מעבדה או מנהל מחקר? האם מהנדס מערכת או מהנדס תמיכה? האם מנהל לקוח או אולי מנהל אתר? האם מנהל פרויקט?, מנהל פרויקט תשתית?, או מנהל Delivery?  - לתפקידים דומים יש הגדרות שונות ועליך לקחת בחשבון שהגדרת התפקיד היא שתשמש אותך "למכור" את עצמך לתפקיד הבא.

  • אם לא קיבלת את התשובה במהלך הראיון אז שאל גם מי יהיה מנהלך הישיר ומה תפקידו (האם תדווח לראש צוות או מנהל מחלקה?).

  • מהי מדיניות החברה לגבי שעות העבודה? -הסבר: בחברות רבות מונהגת מדיניות שעות עבודה הגורמת לכך שמשכורתו של העובד נמוכה מהסכום אשר צוין בהסכם השכר. אם החברה אוסרת עבודה יותר מ-X שעות ביום, או אוסרת הגעה לעבודה לפני שעה מסוימת, או אוסרת עבודה לאחר שעה אחרת אז העובד לא יוכל להשלים את שעות התקן שלו וכתוצאה מכך משכורתו החודשית עלולה להיות רק 90% או 80% מהסכום עליו הוסכם בהסכם השכר. מעבר לכך שמגבלות אלו על שעות העבודה עלולות לגרום לכך שהעובד יאלץ לנוע בדרכים בשעות העומס ולבזבז בדרכים יותר זמן ודלק - מעבר לטרחה ולמריטת העצבים הכרוכה בנסיעה בפקקי התנועה.

  • "האם במהלך הראיון מצאת פער בין דרישות המשרה למה שאני מביא איתי למשרה זו?" (זה הזמן לתקן רושם לא נכון שנוצר בזמן הראיון לגבי פערים בין דרישות המשרה ובין יכולותיך).

דוגמאות לשאלות בראיון עבודה
bottom of page