top of page

|

טיפים והמלצות בנושא בטיחות

מברשת השיניים - שלך ושל שאר בני המשפחה - היא מצע לחיידקים ותרביות. מעבר לכך היא נשחקת ומתבלה עם השימוש. מומלץ להחליף אותה בחדשה כל 3-4 חודשים. קרא בפוסט נפרד על עוד משימות חשובות וחוזרות וטיפ לניהול נכון של משימות חוזרות אלו.

טיפים והמלצות לרוכש רכב

קיימים דגמי מכוניות בהן משרד התחבורה אוסר להתקין ווי גרירה. אם אתה מתכנן לרכוש רכב ולהתקין וו גרירה - לצורך גרירת עגלה או התקנת מנשא לאופניים -  בדוק האם מותר להתקין וו גרירה בדגם שאתה עומד לקנות. חבל לגלות את מגבלה זו אחרי הרכישה.

לקראת הלידה
מתכננים להרחיב את המשפחה? - עדיף לכם רכב עם אפשרות לניטרול כרית האויר הימנית.

 

בדגמים מסוימים של רכבים ניתן לנטרל בקלות (ולהפעיל חזרה) את כרית האויר הקדמית הימנית (של המושב ליד הנהג) ובדגמים מסוימים ניתן לבצע זאת רק במוסך מורשה ובעלות של כמה מאות שקלים.

 

פורסם ב-19.4.2014 תינוק צעיר יושב בסל-קל כאשר גבו לכיוון הנסיעה. לכן, ממספר סיבות - ובמיוחד כאשר אין מבוגר נוסף אשר ישב עם התינוק במושב האחורי -  נח יותר לקשור את הסל-קל במושב הקדמי הימני - המושב אשר ליד הנהג. כך יכול הנהג להשגיח על התינוק גם במהלך הנסיעה.

 

הבעיות הן: (1) אסור להושיב תינוק בסל-קל (כאשר גבו לכיוון הנסיעה) במושב הקדמי כל עוד כרית האויר דרוכה. זאת מאחר ובמקרה תאונה, כרית האויר הימנית הקדמית, תפתח בעוצמה ותפגע בגב הסל-קל - דבר אשר עלול לפגוע פגיעה אנושה בתינוק. (2) ניטרול קבוע של כרית האויר חייב להתבצע במוסך מורשה, עולה כמה מאות שקלים ו-(3) עצם ניטרול כרית האויר מסכן כל נוסע אחר היושב על המושב הקדמי הימני.

 

ההמלצה היא: אם מתוכננת הרחבת המשפחה, לשקול להעדיף רכב עם אפשרות ניטרול של כרית האויר באמצעות מפתח הרכב (קיימים דגמים כאלו של רכבים). בדרך זו ניתן לנטרל עצמאית את כרית האויר לפני קשירת התינוק למושב הקדמי ולהפעיל חזרה את כרית האויר כאשר התינוק אינו קשור על מושב זה.

 

אגב, קיימת נורת אזהרה (בדרך כלל כתומה) הדולקת כאשר כרית האויר הקדמית ימנית מנוטרלת.

טיפים ליצירת סביבה מוגנת לילדים

כמה טיפים ליצירת סביבה בטוחה יותר עבור הילדים.

טיפים לרוכש רכב חדש

זהו מתג דריכת וניטרול כרית אויר של הנוסע לצד הנהג. החלפת המצבים נעשית באמצעות מפתח הרכב. מתג כזה קיים בדגמים מסוימים של רכבים והוא נמצא בתוך תא הכפפות או בדופן הימנית של לוח השעונים (ה-"דאשבורד"). בדגמים בהם לא קיים מתג כזה ניטרול כרית האויר הימנית נעשה רק במוסך מורשה ובעלות של כמה מאות שקלים.

bottom of page