top of page

|

דוחות תנועה לרוכבי אופניים חשמליים

משטרת ישראל מגבירה את אכיפת חוקי התנועה גם על רוכבי אופניים חשמלייים. שוטר מוסמך לרשום דו"חות תנועה גם למי שאין לו רשיון נהיגה. אם הדו"ח כרוך בנקודות אז לנקודות אין כל משמעות אך את הקנס יהיה צורך לשלם.

כמה עובדות על אופניים חשמליים
כמה עובדות ונתונים שאתה צריך לדעת אופניים חשמליים
 

היכן מותר לנהוג עם אופניים חשמליים? למי? מי חייב בחבישת קסדה? מי מוסמך לאכוף התקנות? את כל זאת ועוד ריכזנו עבורך בפוסט אחד.

 

פורסם ב- 23.1.2015 בפוסט זה תוכל לקרוא את סיכום ותקציר תקנות התעבורה החדשות - אשר נקבעו לאחרונה - במטרה להגביר את בטיחות הרוכבים, הולכי הרגל ומשתמשי הדרך האחרים:

 

אופניים חשמליים - אופניים עם מנוע עזר, בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמותקן בהם מנוע עזר חשמלי. ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט. המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים. כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש.

התקני בטיחות - באופנים מותקנים: צופר או פעמון, פנס קדמי עם תאורה לבנה, פנס אחורי עם תאורה אדומה, מחזיר אור מאחור, מחזיר אור בצבע צהוב בדוושות.

תקנים - אופנים חשמליים, שנרכשו עד 1 ביולי 2014. צריכים לעמוד בדרישות התקן האירופי מספר EN 15194 כאשר משקלם לא יעלה על 30 ק"ג, אין בהם מצערת יד לשליטה בהספק המנוע.

אופניים חשמליים שנרכשו אחרי 1 ביולי 2014, צריכים לעמוד בתקן ישראלי כאשר: מותקנת בהם מצערת יד המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע ומפסיקה פעולתה במהירות שיותר מ- 6 קמ"ש. באופניים תודבק תווית עם הנתונים הנדרשים.

פטור מחובת רישיון רכב - בעל אופניים עם מנוע עזר והנוהג בהם, פטורים מחובת רישום ורישוי וכן פטור מהצורך ברישיון נהיגה.

היתר נהיגה באופניים -

באופנים עם מנוע עזר, מותר לנהוג לאדם מגיל 14 שנים.

אדם שגילו מעל 14 שנים ועד 16 שנים ינהג אך ורק בשביל המיועד לאופניים ("שביל אופניים").

 

היכן מותר לנהוג באופניים חשמליים ?

החוק מתיר לרכב על אופניים חשמליות בשבילי אופניים או בכביש לרוכב שגילו מעל 16 שנים. חל איסור לנהוג על מדרכות.

חבישת קסדת מגן - בעת רכיבה על אופניים מכל סוג, חלה חובה לחבישת קסדה בכביש בינעירוני. בדרך עירונית, חלה חובת חבישת קסדה על ילד שרוכב על אופניים. אדם בוגר, חייב בקסדה בעיר באם הרכיבה קשורה בפעילות ספורטיבית, (תקנה 65 ג').

אכיפה - משטרת ישראל החלה באכיפה של עבירות הקשורות לאופניים חשמליים. כגון: רכיבה על מדרכות, רכיבה תוך סיכון משתמשי הדרך. רכיבה למי שגילם נמוך מ- 14 שנים. בעתיד גם פקחים עירוניים ירשמו דוחות לעבריינים.

bottom of page