top of page

|

חסכון בהוצאות טלפון

לוקח את הסלולארי איתך לחופשה בחו"ל?  - בטל את ההפנייה אל התיבה הקולית. כאשר אתה בחו"ל, כל שיחה העוברת אל התיבה הקולית מחויבת כמו שיחה יוצאת מחו"ל אל התיבה הנמצאת בישראל. חסוך הפתעות בחשבון הטלפון לאחר חזרתך ארצה וקרא עוד בנושא...

צריך לשנות מועד טיסה?  -לפעמים עדיף לבטל הכרטיס ולרכוש חדש.

 

 

הנה משהו שסוכן הנסיעות שלך לא יגלה לך: לפעמים עדיף לבטל את כרטיס הטיסה ולרכוש חדש מאשר לשנות מועד הטיסה (תלוי גם במחיר הכרטיס במועד הרכישה ומועד השינוי).

 

לתשומת לב – קיימים סייגים לתקופה בה ניתן לבטל כרטיס טיסה וקבלת החזר הסכום ששילמת (בניכוי עמלה כלשהי). עד שבועיים מהרכישה ועד 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני הטיסה. מרגע שגילית כי לא תוכל לטוס בתאריך הנקוב בכרטיס צור מייד קשר עם סוכן הנסיעות.

 

רכישות פרונטליות (פנים אל פנים) של כרטיס טיסה או רכש מרחוק : לכל סוג רכישה יש חוקים שונים. ברכש מרחוק הרוכש רשאי לבטל תוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה מהרכישה ועד 7 ימים לפני הטיסה.

 

לטיסות ברגע האחרון יש חוקים אחרים - יתכן מאד ולא תוכל לבטל אותם ולקבל חזרה את הסכום ששילמת. כך שיתכן מאד ולא תוכל לבטל כרטיס טיסה שרכשת גם אם שבוע או שבועיים מראש.

 

עלות שינוי תאריך טיסה היא כ-220$ (170 דולר עבור השינוי ו-50 דולר עבור הוצאת הכרטיס החדש - Reissue). לעומת זאת עלות ביטול כרטיס היא 100 ש"ח או 5% ממחיר הכרטיס - הנמוך מבין השניים.

 

ביטול כרטיס טיסה ורכישת חדש עלול להביא לשינוי במחיר הכרטיס - יש לוודא ששינוי זה אינו מייקר את מחיר הכרטיס והופך את אופציית הביטול והרכישה מחדש לאופציה יקרה יותר מאשר לשנות את תאריך הטיסה.

 

לפרטים נוספים כנס לדף בנושא באתר המועצה הישראלית לצרכנות.

 

בפסק דין עקרוני של בית המשפט העליון (רז נגד גוליבר, אפריל 2014) נקבע כי בעסקה אשר נעשתה מרחוק - באמצעות האינטרנט (לא עסקה פרונטלית, פנים אל פנים) - רשאית סוכנות הנסיעות לגבות דמי ביטול עסקה פעם אחת גם אם הוזמנו במסגרת עסקה זו מספר כרטיסי טיסה. לכן שים לב האם מדובר בעסקה אחת למספר כרטיסים או מספר עסקאות וכרטיס טיסה אחד לכל עסקה...

טיפים לטסים לחו"ל
bottom of page