top of page

|

דוח חניה
חניית נכים - רק לנכים. לאחרים אסורה העמדת רכב - גם לא לדקה.

 

אם רכבך אינו נושא תו נכה, אל תחנה בחניית נכים ואף אל תעמוד כלל בחניית נכים, גם לא לזמן קצר ביותר, גם אם אתה ברכב והמנוע פועל. וגם אם יש בסמוך חניית נכים נוספת פנויה.

 

כללי איסור חניה בחניית נכים מחמירים הרבה יותר מאשר כללי חניה באיזורי חניה בתשלום (כגון 'כחול-לבן').

 

בניגוד לאיזורי חניה בתשלום, בהם הפקח עשוי להתריע בפני הנהג החונה שהוא חייב להציג כרטיס חניה, או להפעיל את הפנגו, אחרת "יחטוף" את דו"ח החניה, כאשר מדובר על חניית נכים הדו"ח (בגובה 1,000 ₪) ניתן בלי כל אזהרה או אפשרות להזיז את הרכב.

 

ההקפדה החמורה על תקנה זו נובעת מכך שנכה אינו יכול לרדת מהרכב ולבדוק האם הרכב העומד בחניית הנכים נושא תו נכה או לא (ובמילים אחרות זכאי לחנות שם או לא) - ולבקש מהלא-זכאי לפנות את החניה. כתוצאה מכך הנכה עלול להמשיך ולחפש חניה פנויה בזמן שמישהו בריא עומד, בניגוד לחוק, בחניה השמורה לנכים בלבד.

 

מסיבה זו, אם רכבך אינו נושא תו נכה, אל תעמיד את רכבך בחניית נכים. פשוט לא. אתה עלול לקבל דו"ח בלי כל אזהרה מוקדמת. ההקפדה על תקנה זו קיימת גם אם יש עוד חניית נכים פנויה במקום סמוך.

bottom of page