top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

מצלמות תנועה מדגם "גאטסו" - מצלמות גם מעבר באור-אדום וגם נסיעה במהירות הגבוהה מהמותר.
 
מצלמות התנועה החדשות - מדגם "גאטסו" - המוצבות בצמתים לוכדות לא רק את הנכנסים לצומת באור-אדום כי אם גם את הנוסעים בצומת באור ירוק במהירות גבוהה מהמותר.

 

המצלמות החדשות, מדגם " גאטסו", מתעדות עבירות תנועה של כלי רכב בצילום איכותי. המצלמות מוצבות בעיקר בכבישים אדומים בהם אירעו תאונות רבות. המצלמות החדשות, פועלות ביעילות ובכל תנאי תאורה ותנאי ראות קשים עקב מזג אוויר.

 

בניגוד למצלמות מהדור הישן שהתבססו על מכ"ם הרי המצלמות החדשות מתופעלות על בסיס חישוב נתוני המהירות של כלי הרכב המתקבלים ממערכת המורכבת משני פסי מתכת שטמונים לרוחב הכביש במרחק של 2.5 מ' אחד מהשני. המערכת מחשבת את הזמן שהרכב עובר ביניהם וקובעת את המהירות.

 

מצלמות הגאטסו המוצבות בצמתים לוכדות לא רק את הנכנסים לצומת באור-אדום כי אם גם את אלו שנכנסו לצומת באור ירוק אך במהירות גבוהה מהמותרת.

 

מהי המהירות המותרת בתחום הצומת? לגבי צומת בשטח בנוי אין ויכוח. 50 קמ"ש. לגבי דרך בינעירונית אין תמימות דעים. דעה אחת אומרת שהמהירות המותרת בתחום הצומת היא המהירות המותרת בקטע הכביש שלפני הצומת. דעה אחרת אומרת שהמהירות היא 80 קמ"ש וזאת מאחר וצומת מבטל את תמרור המהירות שהיה בקטע הדרך שלפני הצומת (אחרי הצומת צריך להיות תמרור מהירות חדש המציין מה המהירות המירבית בקטע הכביש הבא). וכך, אם המהירות המירבית בקטע הכביש שלפני הצומת היתה 90 קמ"ש (בדרך בינעירונית עם שטח הפרדה, לדוגמא) הרי שהצומת מבטל את תמרור המהירות ובתוך תחום הצומת המהירות היא כמהירות בדרך בינעירונית (80 קמ"ש). קיימת דעה מחמירה עוד יותר והיא להאט עוד יותר ולרדת נמוך אף מסף המהירות של 80 קמ"ש. דעה זו מגובה בחובה שחלה על הנהג להאט לפני הכניסה לצומת. ההמלצה היא לאמץ את הדעה המחמירה, להאט לפני הכניסה לצומת וברור מאליו שלא להגביר את המהירות על מנת להספיק ולעבור את הצומת לפני שהאור הירוק ברמזור יתחלף לאדום.

 

ברשת ניתן למצוא את מיקום מצלמות הגאטסו, מצלמות הדמה (דחלילים) ומצלמות המולטנובה (הישנות). המיקום אינו מפורט באתר זה מאחר והרשימה דינאמית - בכל שבוע מצלמות חדשות נכנסות לשימוש ואחרות מוחלפות.

 

ההמלצה היא לנסוע בזהירות וכחוק, לא לעבור את המהירות המותרת ובמקרה הצורך אף לרדת ממנה בהתחשב בתנאי הדרך ובמצב התנועה.

מצלמות אור אדום בצמתים
bottom of page