top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

ערעור על תוצאות ינשוף

חשוב לדעת עוד לפני שמקבלים דו"ח על נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים: קיימת מגבלה במכשיר הינשוף - המכשיר בו משתמשת המשטרה למדידת רמת האלכוהול בדמו של הנהג הנבדק. המכשיר 'זוכר' תוצאות של מדידות קודמות. כתוצאה מכך, אם הנהגים אשר נבדקו לפניך באמצעות מכשיר זה היו שיכורים גם אתה עלול להחשב ככזה. לכן, אם בבדיקת הינשוף המשטרתי נמצאה רמה גבוהה של אלכוהול בדמך, למרות שלא שתית,  שקול לגשת מיד לבית החולים הקרוב ולבצע, על חשבונך, בדיקת דם לבדיקת רמת האלכוהול. זאת על מנת להוכיח במשפט שאכן לא היית שיכור. אגב, כדי שלבדיקת הדם יהיה תוקף כלשהו בהליך המשפטי, יש לבצע אותה באופן מיידי, וללא כל עיכוב.

הגשת בקשה לביטול דו"ח משטרה או המרת הדו"ח באזהרה - דו"ח תנועה או דו"ח חניה

 

שוטר רשם לך דו"ח תנועה או חניה? זו לא גזירה משמיים. ניתן לבקש לבטלו או להמירו באזהרה. אל תבזבז זמן. הזמן הוא גורם קריטי בטיפול במקרה ותענה בשלילה ותבקש להשפט. ויש גם דוגמא לנוסח בקשה.

 

אין בהמלצות הבאות תחליף לייעוץ משפטי ומומלץ לקרוא בפורומים של תנועה ומשפט פרטים רבים אודות הנושא. בקצרה נכתוב כי ניתן לבקש לבטל דוח תנועה או חניה (אשר נרשם על ידי המשטרה) או לפחות להמיר אותו באזהרה. לבקש תמיד מותר. הכתובת למשלוח הבקשה מצוינת ע"ג הודעת הקנס. משטרת ישראל, מרכז פניות נהגים ארצי (מפנ"א). ת.ד. 120 פתח-תקווה מיקוד 49100

 

 

פוסט זה מתייחס לדו"ח משטרה. במקרה של דו"ח חניה מעיריה - זו פרוצדורה אחרת לגמרי. קרא גם אותו מאחר והוא נכון בכל האמור לגבי דו"חות חניה.הנה הקישור לפוסט בנושא דו"ח חניה מהעיריה.

 

כדוגמא לעילה לביטול דוח משטרה ניתן להביא צידוק הגיוני לביצוע העבירה - כמו למשל במקרה וקיבלת הוראה של שוטר, המכוון את התנועה בצומת, לנסוע בניגוד להוראות הרמזורים (בעקבות תאונה או צורך אחר)  - דבר שיביא מן הסתם לכך שמצלמה המוצבת בצומת תצלם את הרכב העובר באור אדום.

 

המרת דוח באזהרה: הזכות לבקש המרת הדו"ח (ברירת קנס, לא זימון לבית משפט) באזהרה עומדת רק לנהגים ותיקים שאין להם היסטוריה של עבירות תנועה בשנים האחרונות. מניסיון, לא תהיה המרה באזהרה במקרה ומדובר בעבירה חמורה (אור אדום, קו לבן וכו'). ביסוד הבקשה להמרה באזהרה חייבת להיות הודאה בביצוע עבירת התנועה. היתרון בהמרה באזהרה הוא שנחסך גם העונש הכרוך בביצוע עבירת התנועה וגם ההליך המשפטי שהוא עונש בפני עצמו.

 

בשני המקרים מומלץ לצלם את הדו"ח לצרף את הצילום למכתב המנומק ולשלוח בדואר רשום לכתובת המצוינת על גבי הודעת הקנס. משטרת ישראל, מרכז פניות נהגים ארצי (מפנ"א). ת.ד. 120 פתח-תקווה מיקוד 49100

בשני המקרים, אין ויתור על הזכות להישפט ואם הבקשה נשלחת בזריזות, יישאר די זמן להגיש בקשה להישפט במקרה והבקשה תיענה בתשובה שלילית (ראה פוסט נפרד על הגשת בקשה להישפט על עבירת תנועה – שחייבת להיות מוגשת תוך פרק זמן הקבוע בחוק) – במשפט בו יהיה צורך ולחזור ולטעון את הנימוקים שהבאת בבקשה הראשונה ששלחת לביטול הדו"ח או הבקשה להמרה באזהרה, והפעם בפני שופט תעבורה.

 

להלן הקישור לדוגמא לנוסח מכתב בקשה לביטול דו"ח או המרת דו"ח באזהרה. שלח המכתב בדואר רשום ושמור את העתק האישור על המשלוח.

המרת דוח תנועה באזהרה
bottom of page