top of page

|

נעלמו לך לוחיות הרישוי מהרכב - כדאי שתתחיל לבנות לך קו הגנה.

 

יכול להיות שמישהו אחר נוסע כעת עם רכב המצויד בלוחיות הרישוי שלך ובעוד כמה זמן יתחילו להגיע אליך חשבונות מכביש 6, הודעות קנס ודוחות תנועה וחניה.

 

פורסם ב-10.1.2014 במקרה הטוב (עבורך) גנב לוחיות הרישוי השתמש בלוחיות שלך "רק" כדי להעביר רכב (אחר) גנוב את המחסומים בדרכו אל משחטות הרכב (שהרי רכב עם מספר הרישוי שלך אינו מדווח עדיין כגנוב).

 

במקרה הגרוע יותר הוא נוסע עם רכב, דומה לשלך, או לא, הלוך וחזור בכביש 6 ושאר כבישי ישראל ואתה עומד לקבל בדואר הודעות תשלום, דו"חות תנועה וחניה והודעות קנס.

 

כאשר אתה מגלה לוחית רישוי חסרה, ההמלצה היא לדווח מיד למשטרה, לוודא שנרשם בבירור תאריך נכון ומספר רישוי מלא, שמור את עותק הפניה , גש למכון והזמן לוחית חדשה – כולל התקנה – ושמור את קבלת התשלום עבור לוחית הרישוי וההתקנה (שלא יגידו אחר כך שרכשת לוחית רישוי למנשא האופניים).

 

אם התממש הסיוט והתחלת לקבל דוחות תנועה, חניה, הודעות קנס וחיובים שונים – שלוף את המסמכים ששמרת. הם העדות היחידה שתסייע לך בבקשות לביטול ההודעות השגויות.

 

טיפים בנושא לוחיות רשוי
bottom of page