top of page

|

שילוט בכניסה למגרש החניה בסמוך לטרמינל 3
תדלוק ושעון דלק

גם ברכב שכור, אינך חייב לצאת מהרכב על מנת לדעת באיזה צד נמצא פתח התדלוק. בשעון הדלק, על יד סמל המשאבה, יש חץ קטן המצביע על צד זה.

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

טיפים לטסים לחול וחונים בנתב"ג

מורה נבוכים לחונה בנתב"ג - קרא בעיון וחסוך הפתעות בתשלום.

 

נוסע לחו"ל? עדכן את מי שיבוא לאסוף אותך שיש שלושה סוגי חניונים ליד טרמינל-3 - כאשר יש יקרים במיוחד שכדאי לחסוך הפתעות בתשלום ולא לחנות בהם.

 

פורסם ב-09.02.2014 בצמוד ומול טרמינל-3 קיימים מספר חניונים. חניון 'טווח ארוך צמוד טרמינל' במחיר 80 ש"ח ליממה* (ואין הכוונה לחניון טווח ארוך הנמצא בדרך לטרמינל-3 ובמרחק נסיעה קצרה ממנו), 'חניון 18' - ממש מול טרמינל-3 - במחיר 30 ש"ח לשעה ראשונה וחניוני 'פרדס' ו-'כרם' במחיר 18 ש"ח לשעה הראשונה...

 

בהגעה לחניונים הסמוכים לטרמינל-3 עומדות שתי אפשרויות - השמאלית - "טווח קצר עד 24 שעות" - דרך זו מובילה אל חניוני פרדס וכרם (הפחות יקרים). הימנית מוליכה אל חניון 'טווח ארוך צמוד טרמינל' ואל 'חניון 18' (היותר יקרים).

 

בכניסה לחניונים היקרים : מדבקה צהובה מוצמדת למתקן הוצאת כרטיס החניה ושלט צהוב באותיות קטנות קבוע בצד ימין -  שניהם מזהירים מפני התעריף הגבוה - אבל מי קורא כאשר הוא ממהר? קרא עכשיו.

 

*- שים לב: כאשר כותבים 80 ש"ח ליממה הכוונה היא שאם לא יצאת מהחניון תוך 15 דקות, אתה תחוייב בתעריף מלא של 80 ש"ח (-!!!-).

 

תעריפי חניה בסמוך לטרמינל 3 בנתב"ג

המדבקה עם פירוט תעריף חניון 'צמוד טרמינל' - מוצמדת למתקן הוצאת כרטיס החניה - בכניסה לחניון היקר יותר (לחץ על התמונה להגדלה).

חניה בסמוך לטרמינל 3

ימינה ל-"טווח ארוך צמוד טרמינל" ו-"חניון 18" (היקרים). שמאלה ל-דרך המובילה אל חניוני "פרדס" ו-"כרם" המרוחקים יותר (והפחות יקרים).

bottom of page