top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

טיפים לחסכון בהוצאות רכב וחניה

כאשר אתה משלם עבור חניה באמצעות אפליקציית פנגו המותקנת במכשיר הטלפון החכם שלך, זה עולה לך 40 אגורות בכל הפעלה (הארכת חניה וסיום חניה אינן מחויבות - כך על פי אתר פנגו). אולי פשוט וזול יותר יהיה להפעיל את החניה באמצעות התקשרות ל-4500* תוך שימוש בחבילת הטלפון הלא מוגבלת שלך?

תזכורות פנגו - עלות השירות חודשית עבור כל רכב המוגדר בחשבון.
 
השירות עוזר למנוע מצב שבו חרגת מזמן החניה המותר באותו איזור (ואז מגיע הפקח...) אך מי שנרשם לשירות מחויב גם אם לא חנה כלל באמצעות פנגו באותו החודש.

 

פורסם ב-8.1.2014 שירות התזכורות באמצעות מסרונים של פנגו הינו שירות בתשלום של מספר שקלים לחודש לרכב. כלומר, החיוב מתבצע ללא קשר באם שילמת עבור החניה באמצעות פנגו או לא (ואם מעט פעמים או הרבה) והחיוב יהיה עבור כל אחד מהרכבים המוגדרים בחשבון הפנגו בנפרד.

 

שירות פנגו מאפשר תשלום עבור חניה באמצעות הטלפון הסלולארי (בהתקשרות למספר כוכבית 4500 או אפליקציה סלולארית מטלפון חכם) - ללא כל ההתעסקות עם כרטיסי חניה, מטבעות ומדחנים. לשירות זה קיימת אופציה למשלוח תזכורות לבעל הרכב זמן קצר לפני שמסתיים זמן החניה – באמצעות מסרונים הנשלחים לטלפון הסלולארי כ-15 דקות לפני שמסתיים הזמן המכסימאלי בו אפשר לחנות בתשלום.

 

שירות התזכורות מאפשר להתריע על תום זמן החניה ואז יכול בעל הרכב, באמצעות הטלפון הסלולארי, להאריך את משך החניה לפני שיגיע הפקח. 

 

כאמור, שירות התזכורות הינו בתשלום של מספר שקלים לחודש לרכב (כלומר עבור כל רכב המוגדר בחשבון).

אם מוגדרים בחשבון הפנגו שלושה רכבים יחויב בעל החשבון שלוש פעמים במחיר שירות התזכורות. בתנאים מסוימים יתכן כי זול יותר לכוון תזכורת בטלפון הסלולארי ולחסוך את עלות שירות זה.

 

חניה באמצעות פנגו
bottom of page