top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

טיפים לחוזה העסקה

האם החברה/המעסיק מסכים לקנות עבורך מקום חניה (מנוי) בחניון סמוך למקום העבודה?   -ודא שמחיר המנוי אינו מקוזז מהבונוס שאתה אמור לקבל בסוף השנה. מדובר בסכום העלול להגיע למאות שקלים בחודש. העובדה שאתה לא רואה קיזוז בתלוש השכר עבור מקום החניה אינה מבטיחה שלא יקוזזו אלפי שקלים מהבונוס שאתה אמור לקבל בסוף השנה. יתכן וכדאי יהיה לך להתאמץ קצת בנושא התחבורה והחניה ולקבל לידיך את סכומים אלו במקום שישולמו לבעל החניון. קרא בפוסט נפרד עוד פרטים על חוזה העסקה בכלל והעסקה דרך מיקור חוץ בפרט.

הרכב עוקל? הקנס הוכפל? הנה הטיעון שיעזור לך בביטול הגזירה.

 

רשויות מנמקות את כפל הקנס ועיקול הרכב בכך שההודעות נשלחו בדואר רשום אך מתקשות לעמוד בחובתן להציג את הודעות המשלוח המקוריות.

 

פורסם ב- 15.12.2013 בוקר אחד אתה מופתע לגלות בתיבת הדואר שלך מכתב מעורך דין המייצג רשות מקומית המבשר לך על צעדים שהוא נוקט, או נקט, נגדך עקב דוחות חניה ישנים שלא שולמו וחוב שתפח לאלפי שקלים. לפני שתתקשר ותיתן את פרטי כרטיס האשראי לחיוב (ותסיר את הנושא מעל סדר היום ואולי אף את העיקול מעל הרכב) מומלץ לבדוק האם לא מבקשים ממך משהו שאתה בכלל לא אמור לשלם....

 

בדיקה ראשונה: בדוק את כל פרטי הדו"ח, דגם, צבע, מספר רישוי הרכב – ודא שמתייחסים לרכב שלך ושאין מדובר בגניבת זהות רכב. 

 

בדיקה שניה: ודא שהרכב היה בבעלותך במועד ביצוע העבירה או העבירות ואין מדובר בדו"חות של בעלי הרכב הקודמים.

 

בדיקה שלישית: מתוך הסכום הכולל שאתה אמור לשלם: מה סכום הדו"ח המקורי?, מה סכום הריבית? ומה סכום הוצאות הגביה?

 

לגבי הוצאות גביה: הכנסת קבעה רף של הוצאות גביה שהרשויות יכולות לגבות: להלן פירוט חלק מהסכומים שנקבעו כתשלום עבור פעולות אכיפה: משלוח דרישה ראשונה בכתב - 15 שקל. משלוח דרישה נוספת בכתב - 15 שקל. משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום ובלבד שלא יישלחו יותר מ-3 דרישות בשנה - 22 שקל. משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום ובלבד שנשלחה לאחר הודעה על החוב - 22 שקל. איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה מהכתובת המופיעה ממרשם האוכלוסין (או מרשם החברות וכו') או מהכתובת שנמסרה על ידו בכתב - 120 שקל. המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם - 160 שקל.

 

לגבי ריבית: לרשות אין אפשרות לגבות כפל קנס. אם לא שולם הדו"ח תוך 90 יום תחול עליו תוספת פיגור של 50% ואז 5% נוספים על הקרן, לכל שישה חודשים (ריבית שנתית של 10 אחוז) – אבל אין אפשרות להטיל כפל קנס.

 

בדיקה רביעית: מתי בוצעה העבירה? מתי היא הפכה לקנס? ומתי פנו אליך?

 

מתי הדו"ח הפך לקנס? דו"ח הופך לקנס (והחייב כאילו נשפט וניתן נגדו פסק דין חלוט) בחלוף שנה ושלושה חודשים מיום ביצוע עבירת החניה. תקופת ההתיישנות על עבירת חניה שהפכה לקנס היא שלוש שנים. כלומר אם עברו שלוש שנים מאז הפכה העבירה לקנס אזי חלה על העבירה התיישנות אלא אם כן הרשות נקטה בצעדים כלשהם לגביית החוב במהלך שלוש שנים אלו.

 

קרוב לודאי שהרשות תטען ששלחה אליך מכתבים רשומים ולדעת כמה פרשנים אפשר לראות בכך 'צעדים כלשהם' (דעות אחרות אומרות שרק עיקול או צעד ממשי אחר נחשב צעד כזה) – האם המכתבים הרשומים נשלחו אל כתובתך הנכונה? האם העתקת את מקום מגוריך במהלך שנים אלו? באפשרותך להוציא ממשרד הפנים פלט ובו כתובות מגוריך במהלך השנים ולהשוות. אם המכתבים נשלחו לכתובת שגויה אין זו אשמתך וכעת, בחלוף זמן כה רב יקשה עליך להוכיח את חפותך.

 

בדיקה אחרונה: גם אם לטענת הרשות נשלחו מכתבים רשומים לכתובת הנכונה באפשרותך לבקש לראות את ההעתקים המקוריים מהדואר על משלוח המכתבים הרשומים הנ'ל. אם שלחו אליך תדפיס ובו פרטי המכתבים הרשומים שנשלחו אליך אז יש כאן בעיה מאחר ועל פי חוק המחשבים, רשומה מוסדית (כך נקרא פלט מחשב בעגה המשפטית), קבילה כראיה להוכחת אמיתות תוכנה רק בהליך משפטי המתקיים בבית משפט ולא בהליך של פקודת מיסים וגבייתם ולכן אין מחלוקת על כך שעל הרשות המקומית להציג העתקים מקוריים מהדואר על ההודעות ששלחה אליך, לכאורה.

 

בנוסף, על פי הוראות היועץ המשפטי לממשלה, משנת 1990, על העירייה לגבות (מלשון "גיבוי", לא "גביה") את דרישת התשלום בהצגת הודעות המשלוח המקוריות של המכתבים הרשומים. באם לא קיימים אסמכתאות באפשרותך לבקש מרשות למחוק את הדו'ח ולבטל את הקנס וזאת ע'פ תקדים בג'צ יצחק סצ'י נגד עירית תל-אביב משנת 1997.

 

בדוק מתי נשלח המכתב הרשום הראשון אל כתובתך הנכונה. אם המכתב הרשום נשלח יותר משנה לאחר מועד העבירה הרי שיש כאן התיישנות העבירה. קרא בהמשך את כל ההסברים.

 

ודבר אחרון, אי אפשר לעקל רכב שערכו עולה על סכום החוב או רכב ששיך לקרוב משפחה.

 

בהרבה מקרים רשויות מקומיות נסוגות מול אזרחים העומדים על זכויותיהם. להלן דוגמא לנוסח מכתב בו תוכל להשתמש לצורך פנייתך לביטול הדו"ח:

 

                                                                    [תאריך.....] לכבוד עו"ד....

כתובת ....

בדואר רשום

 

הנדון: דרישתך לתשלום מיום ......

 

לאחרונה, גיליתי לתדהמתי כי ...... עוקל על ידי עירית ........ בגין דו'ח ..... משנת ...... אשר תפח והגיע לסכום של ...... ש"ח הנחלקים לסכום הדו'ח המקורי בתוספת ריבית (........ ש'ח) והוצאות גביה (....... ש'ח) – הנתונים ניתנו לי טלפונית על ידי ...... (בשיחת טלפון אשר התקיימה ביום......).

 

ברצוני לציין כי הדו'ח הנ'ל בטעות יסודו ובטעויות נוספות המשכו - ולכן אבקשכם להסיר את העיקול מעל ..... ולמחוק את הקנס.

 

עיקול ..... נעשה בגין דו'ח מתאריך ...... ע'פ החוק, הדו'ח הנ'ל, גם אם נניח שהוא אמיתי, היה הופך לקנס בתום שנה ושלושה חודשים - כלומר ב...... לכל המאוחר – והחייב כאילו נשפט וניתן נגדו פסק דין חלוט. כפי שנאמר לי במשרד הרישוי, העיקול ...... שבנדון נעשה בחודש ........ – זמן רב לאחר שהעבירה התיישנה. וזאת מאחר ותקופת ההתיישנות על דו'ח חניה אשר הפך לקנס היא שלוש שנים.

 

בשיחה עם ......, מיום ....., היא ציינה כי במשך השנים, מאז שנת ...... ועד היום נשלחו מספר מכתבים רשומים בנושא הדו'ח הנ'ל. ברצוני לציין כי המכתבים הנ'ל לא הגיעו אלי. לאור זאת אבקש לראות את ההעתקים המקוריים מהדואר על משלוח המכתבים הרשומים הנ'ל.

 

לתשומת לבכם, לפי חוק המחשבים, רשומה מוסדית (פלט מחשב), קבילה כראיה להוכחת אמיתות תוכנה, רק בהליך משפטי המתקיים בבית משפט ולא בהליך של פקודת מיסים וגבייתם ולכן אין מחלוקת על כך שעליכם להציג העתקים מקוריים מהדואר על ההודעות ששלחה אלי, לכאורה, עירית ......

 

בנוסף, על פי הוראות היועץ המשפטי לממשלה, משנת 1990, על העיריה לגבות (מלשון "גיבוי", לא "גביה") את דרישת התשלום בהצגת הודעות המשלוח המקורית. בהעדר אסמכתאות אבקש מכם למחוק את הדו'ח ולבטל את הקנס וזאת ע'פ תקדים בג'צ יצחק סצ'י נגד עירית תל-אביב משנת 1997.

 

אגב, גם דרישת הוצאות הגביה הינה בניגוד לחוק. הוצאות הגביה הנדרשות הן .... - הרבה יותר מאשר הרף העליון אשר קבעה הכנסת באפריל 2011. לאור כל האמור לעיל, אבקשכם למחוק את הדו'ח הנ'ל, לפטור אותי מתשלום הקנסות והוצאות הגביה ולהסיר את העיקול מעל .......

 

 

אגב, פוסט זה מראה עד כמה אסור להתעלם מדו"חות חניה. זה לא אומר שצריכים לרוץ מהר ולשלם אותם - יתכן ואין בסיס חוקי לדו"ח. קרא מדוע יכול להיות שאתה לא חייב לשלם את הדו"ח שקיבלת מהעיריה. הנה הקישור לפוסט אחר העוסק בנושא זה.

 

וטיפ אחרון: ודא שלא הוצא נגדך צו עיכוב יציאה מהארץ בגלל דוח חניה ישן זה - שלא תגלה זאת רק כאשר תגיע לשדה התעופה. קרא פוסט נפרד בנושא זה.

 

 

מתי חלה התיישנות על דו"ח חניה

 

מתוך תיק 28576-07-14 אשר נדון בבית המשפט לענינים מנהליים בו נקבע כי נקבע כי דוחות החניה התיישנו ועיריית חדרה תפעל להשבת הכספים שנגבו בגין הדו"חות לידי המבקש (לאחר שכבר שילם אותם).

 

עבירות החניה שבגללן עיריות רושמות לנו דו"חות הינן עבירות קנס מסוג ברירת משפט שחלות עליהן הוראות סעיפים 230-228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982 (להלן: "החסד"פ"). הליך של ברירת משפט נפתח בהמצאה כדין של הודעת תשלום קנס המפרטת, בין היתר, את העבירה ואת שיעור הקנס שנקבע לה, כעולה מהוראות סעיף 228(ב) לחסד"פ. הודעת תשלום הקנס היא מסמך קונסטיטוטיבי ומסירתה לנאשם פותחת את ההליך הפלילי נגדו (רע"פ 7752/00 ניר נ' מדינת ישראל, (15.5.02).

 

תקנה 41(א) לתקנות סדר הדין הפלילי התשל"ד - 1974 (להלן: "התקנות") קובעת כי בעבירות קנס של העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה לפי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה.

 

במידה ולא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה ובעל הרכב לא ביקש להישפט, על הרשות החובה להמציא הודעת תשלום קנס חדשה בהתאם להוראות תקנה 41(ב) הקובעת: "לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה".

 

עבירת קנס הינה עבירה מסוג "ברירת משפט" שהיא עבירת "חטא" ועל כן מתיישנת היא תוך שנה מיום ביצועה. כי כך, נדרשת המשיבה להמציא למבקשת את הודעת תשלום הקנס - בדואר רשום -  בתוך שנה מיום ביצוע העבירה (סעיף 225א(א) לחסד"פ).

 

ישנן סיבות שונות להגיון שאחרי התיישנות העבירה וביניהן הרצון לגרום לרשויות לנהוג ביעילות ותוך זמן סביר, הרצון כי זיכרון העדים לאירוע יהיה טרי וכי חומר הראיות יהיה נגיש. לצד אלה ניצבת הגישה כי לא ייתכן למשוך הליכים מעבר לפרק זמן סביר.

 

על בסיס הרציונל האמור נקבעו פרקי זמן שונים של התיישנות מעבירה לעבירה, על פי חומרתן, כשלעבירה מסוג "חטא" נקבעה כאמור תקופת התיישנות של שנה.

 

נלמד אם כן, כי על הרשות להודיע לאזרח על ביצוע עבירת חניה תוך שנה מיום ביצועה. אם כן עולה השאלה מהי 'הודעה'?

 

סעיף 237(א) לחסד"פ קובע כי:

 

"237.(א)   מסמך שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה:

(1)   במסירה לידו; ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו - לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר בני-אדם - במסירה במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו;

(2)   במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני האדם, עם אישור מסירה; בית המשפט רשאי לראות את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה."

 

תקנה 44 א לתקנות מוסיפה על הוראה זו וקובעת חזקת מסירה. זו לשונה:

 

"44א. בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט, לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן"

 

דהיינו, המחוקק אינו דורש מהרשות להודיע לנאשם בבירור ואף לא לשלוח לו דואר רשום עם אישור מסירה. כל שנדרש הוא משלוח הודעה בדואר רשום, או אז עובר נטל הראיה ישירות אל כתפי הנאשם להוכיח כי לא הודע לו.

 

אם לסכם האמור עד כה, הרי שהדרישות מהרשות פשוטות. מקום בו אדם עבר עבירה ולא ניתנה לו במקום הזמנה על ידי פקח, על הרשות להודיעו על קיום העבירה בדואר רשום, תוך שנה מיום ביצוע העבירה. לא עשתה כן - התיישנה העבירה.

 

וכאן אנו חוזרים אל אופן תיעוד משלוח דואר רשום - הוא חייב להיות אישור מרשות הדואר המוכיח שהדואר הרשום אכן נשלח. אין די באישור שההודעות הועברו אל סניף הדואר (לצורך משלוח בדואר רשום) או 'רשומה מוסדית' אחרת.

 

אגב, בפסק דין זה נקבע כי אין בביצוע מסירה אישית של צו התראה לפני נקיטת הליכים, לקרוב משפחה של בעל הרכב, כדי לסייע לרשות להוכיח כי מסרה את ההודעה כדין, שכן "משלא נשאה בנטל המוטל עליה ולא שלחה דרישה בדואר רשום תוך שנה מיום ביצוע העבירות אין היא יכולה להעביר את הנטל אל כתפי האזרח".

דוח חניה והודעת קנס
bottom of page