top of page

|

 
עבודה במיקור חוץ  - אל תשלול  לפני שתקרא את כל הפרטים
 

מחפשי עבודה רבים נרתעים מהעסקה כעובדי מיקור חוץ (אאוטסורסינג) ושוללים על הסף את אופן העסקה זה עוד לפני שקיבלו את  כל הפרטים. ההעדפה העיוורת להעסקה ישירה אינה מובנת כאשר בודקים את הפרטים. ההעסקה ישירה אינה נותנת בטחון תעסוקתי גדול יותר מאשר העסקה כעובד מיקור חוץ. בחברות היי-טק רבות מפטרים מהיום להיום גם עובדים אשר מועסקים בהעסקה ישירה. לעומת זאת ישנן חברות יציבות וארגונים יציבים אשר עובדים בהם עובדי מיקור חוץ במשך שנים רבות (גם עשרים שנה ויותר) ללא חשש מפיטורים שרירותיים.

 

פורסם ב-8.1.2016 לפני שאתה שולל את האפשרות להיות מועסק במיקור חוץ (אאוטסורסינג) - בדוק את הפרטים הבאים אודות המשרה:

 

אם בארגון בו אתה מיועד לעבוד קיים מדרג אחד לעובדים מן המנין ומדרג אחר לעובדי מיקור חוץ?

הסבר: בחברות וארגונים מסוימים (בנקים, חברות ממשלתיות וכו') לעובדים מן המניין יש קביעות ועובדים אלו לא יפוטרו גם אם יגיעו לעבודה ולא כדי לעבוד. לעומת זאת כאשר יש צורך לקצץ יפטרו את עובדי הקבלן גם אם הם העובדים החרוצים, המסורים והיצרניים ביותר. קל יותר יהיה לפטר אותם מאחר ואין כלל יחסי עובד מעביד בין הארגון לבין העובד.

לעומת זאת, קיימים גופים ממשלתיים שכלל העובדים בהם מועסקים כעובדי קבלן ולכן אין הבדלי מדרג בין קבוצות שונות של עובדים וכולם יזכו לאותו יחס על פי מידת מסירותם לעבודה.

 

האם מדובר בגיוס כעובד מיקור חוץ לטובת פרויקט מסוים או שמדובר בגיוס לטובת תפעול מערך מסוים שאינו פרויקטלי? 

הסבר: אם מדובר בתפעול מערך שאינו פרויקטלי - ולא מדובר בפרויקט שיש לו תאריך התחלה ותאריך סיום - אז מן הסתם אין תאריך יעד לתום ההעסקה וקיימת האפשרות שתועסק במקום זה גם שנים רבות.

 

אם מדובר במשרה של עובד קבלן במשרד ממשלתי - דרך מכרז חשכ"ל (חשב כללי) אז חובה עליך לדעת כמה עובדות לגבי התנאים והשכר.

 

  • הגיוס יארך זמן רב - עקב תהליכי התיחור והגיוס הארוכים במשרדי הממשלה. כולל צורך בקבלת אישור החשבות באוצר לביצוע הגיוס בפועל. יהיה עליך לגייס אורך רוח ונשימה ארוכה (זה עלול להגיע למספר חודשים) עד שתאושר הקליטה שלך למשרה.

 

  • המגויס יזכה בדרך כלל לביטחון תעסוקתי גדול יותר מאשר בחברות היי-טק הפועלות בשוק תנודתי. הסבר: יתכן ותנאי העבודה במשרד ממשלתי אינם מפנקים כמו בחברת היי-טק (חדר אוכל, חדרי ישיבות, פינות קפה וכו') אך מצד שני שינויים ארגוניים במשרדי ממשלה אינם נעשים מהיום למחר ומחלקות אינן נסגרות עקב ירידות שערים בבורסה.

 

  • נושא התקורות - התנהלות נכונה בנושא התקורות עשויה להביא לעליה בשכרו של העובד. הסבר: כאשר מדובר בהעסקה במשרד ממשלתי דרך מכרז חשכ"ל, החברה הקבלנית מקבלת מההמשרד הממשלתי סכום גדול יותר מאשר משולם בפועל לעובד כמשכורת חודשית. לחברה הקבלנית מותר לגבות סכום מכסימלי של X אחוז ממה שמשלם המשרד הממשלתי. בפועל החברה הקבלנית שומרת לעצמה אחוז גבוה במקצת ואת ההפרשים היא משלמת לעובד בתחילת השנה העוקבת (במשכורת ינואר של השנה האזרחית העוקבת). מהפרשים אלו החברה יכולה לקזז תקורות אשר חלו עליה במהלך השנה: הוצאות אחזקת טלפון, עלות ימי עיון, עלות מנוי במגרש חניה והוצאות נוספות - ולכן התנהלות נכונה של העובד עשויה להגדיל את הפרשים אלו המשולמים לו בסוף השנה. אם הועסקת דרך מכרז חשכ"ל קח זאת בחשבון לפני שאתה מבקש מהחברה הקבלנית כל מיני הטבות אשר באות בשורה התחתונה על חשבונך. קרא בפוסט נפרד את כל הפרטים אודות נושא השכר והתקורות של עובד במכרז חשכ"ל.

 

בהצלחה !!

טיפים בחיפושים אחר המשרה הבאה
bottom of page