top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

בקשה להשפט בבית דין לתעבורה - שיקולים בעד ונגד.

 

שקול טוב אם יש לך קייס ואם כדאי לך להגיש בקשה להשפט. אתה עלול לקבל קנס גבוה יותר מהמצוין בדו"ח התנועה שקבלת, ובנוסף הפסדת ימי עבודה ונסיעות אל בית המשפט.

 

פורסם ב-1.5.2014 "שעה שהנאשם בוחר לנהל משפט הוכחות בעניינו אין בית המשפט כבול לסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס" (ע"פ 2452/08 פדרמן נגד מדינת ישראל).

 

מצד בית המשפט, המחוקק איפשר לנאשם לשלם סכום קנס מינימלי ומופחת, מבלי להדרש להליכים משפטיים. אם נדרשו הליכים משפטיים והנאשם הורשע, לדעת בית המשפט, "לא יפחת הקנס שיוטל עליו מהסכום הנקוב בהודעת הקנס" (סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי).

 

במקרה ולנהג הרשעות קודמות רבות - ועל אחת כמה וכמה אם ביניהן עבירה דומה - אזי עלול בית המשפט לא להסתפק בסכום המינימאלי הנ"ל ולדון את את הנאשם לתשלום קנס היכול להיות אף כפול מסכום הקנס המקורי. אגב, במקרה כזה, זכות הערעור תהיה לבית המשפט המחוזי.​

 

לכן, אם אין לך עדויות מבוססות או עדים אמינים אשר יוכלו לבוא למשפט ולתמוך בטיעונים שלך - קל וחומר אם העבירה חמורה והקנס גבוה - שקול כמה פעמים אם כדאי לך להגיש בקשה להשפט. אתה עלול לשלם קנס כפול, לאבד ימי עבודה יקרים וגם לנסוע פעמיים לבית המשפט הנמצא בעיר הסמוכה למקום ביצוע עבירת התנועה (יתכן ואתה תושב באר-שבע ונדרש להתייצב למשפט בירושלים...). הדיון השני נדרש במקרה ובדיון הראשון מתברר כי יש צורך בהבאת הוכחות ועדים (עדי הגנה ועדי תביעה).

 

בית הדין לתעבורה מאופיין בסחבת - יתכן מאד והדיון בענינך יתקיים שנתיים ויותר לאחר הגשת הבקשה להישפט. במקרה כזה תוכל לבקש את ביטול הדוח והמשפט - לאור הזמן שעבר מאז המקרה - במיוחד אם מדובר בדו"ח שיש לו ברירת קנס.  

 

ובנוסף, תמיד קיימת האפשרות שימחקו לך את העבירה עקב התיישנות ... ראה בגוגל 'אלפי דוחות [תנועה] מבוטלים מדי שנה עקב התיישנות' - וגם ב- דוח מבקר המדינה בנושא אכיפת חוקי תעבורה (ר' פתח דבר פסקה שלישית)

 

וטיפ אחרון: כאשר אתה מתכנן חופשה בחו"ל, ודא - זמן מה לפני הנסיעה - שלא קיים נגדך צו עיכוב יציאה מהארץ עקב דו"ח אשר לא שולם. קרא פוסט נפרד בנושא זה - הנה הקישור.

בקשה להישפט עקב דוח תנועה
bottom of page