top of page

|

טיפים לתחזוקת רכב

הקודן המותקן ברכב שלך נכנס לפעולה רק דקה או שתיים לאחר שאתה מדומם את המנוע. בפרק זמן זה ניתן להתניע את הרכב ללא צורך בהקשת הקוד. מכאן, שאם דוממת את מנוע הרכב, השארת את המפתחות ברכב ויצאת ממנו, הרכב עדיין חשוף למקרה חטיפה. חוטף הרכב יכול להכנס לרכב - במהלך דקה או שתייים אלו - עד אשר הקודן נכנס לפעולה ומשבית את פעולת ההתנעה - להתניע את הרכב (ללא צורך בהקשת הקוד) ולברוח איתו. 

אגב, אם השארת את הרכב עם מנוע פועל, יצאת ממנו והרכב נחטף - הביטוח אינו תקף. אל תזלזל בכך. אם הרכב שנגנב שווה כמה אלפי שקלים תוכל לספוג את הנזק. אולם אם החוטף נהג בפראות, פגע ברכב יוקרה והשבית אותו אתה עלול להתרושש מכך.

טיפים לתחזוקת הרכב
מערכות למניעת חטיפת רכב: מסוכנות – קרא לפני שתתקין...

 

בחו"ל ניתן למצוא מערכות אשר ידוממו את המנוע בכל מקרה בו הנהג מתרחק מהרכב. זהירות. מערכות אלו אסורות בהתקנה בישראל.

 

פורסם ב-10.1.2014 מערכת פשוטה וזולה (יחסית) זו יכולה לעזור לנהגי חלוקה, לנוהגים ברכבים מבוקשים (ולאו דווקא יוקרתיים – לפעמים לחוטפים נחוץ יותר רכב 4X4), ולנוסעים באזורים מועדים לפורענות.

 

לפי הפרסומים הנהג צריך להחזיק בכיסו, בחגורתו או קשור בשרוך על צוארו, שבב המאותת אל מערכת המותקנת ברכב. כל עוד האיתות נקלט במערכת, זה סימן שהכל תקין והרכב מתפקד כרגיל. במקרה של חטיפה (חוטף נכנס לרכב שהושאר מונע ופתוח ונסע עימו ואילו בעל הרכב נשאר מאחור), האיתות (המשודר למרחק של מטרים בודדים) לא יקלט במערכת המותקנת ברכב והמערכת תדומם את המנוע.

 

עם זאת, חשוב לזכור, כיבוי המנוע פוגע בשליטה על הבלמים וההגה. הסבר: כאשר מדוממים את המנוע, המשאבות אשר נותנות את הכח לבלמים ולהגה מפסיקות את פעולתן, הבלימה וההיגוי הופכים קשים (אם לא בלתי אפשריים) ואם הרכב הספיק עד אז לטפס למהירות גבוהה הרי שעלולה להגרם תאונה. במקרה כזה, בעל הרכב אשר הרכיב את המערכת אשר דוממה את המנוע עלול להימצא אחראי להתרחשות התאונה.

 

ההמלצה היא לא להתקין אביזרים כאלו המדוממים את המנוע למרות מחירם הנמוך והתקנתם הפשוטה. הם אולי חוקיים בחו"ל אך בארץ המציאות המשפטית קצת שונה.

 

אגב, אם השארת את הרכב עם מנוע פועל, יצאת ממנו והרכב נחטף, ביטוח הרכב אינו תקף.

 

 

bottom of page