top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

תדלוק ושעון דלק

גם ברכב שכור, אינך חייב לצאת מהרכב על מנת לדעת באיזה צד נמצא פתח התדלוק. בשעון הדלק, על יד סמל המשאבה, יש חץ קטן המצביע על צד זה.

טיפ לאיתור כתובת תוך כדי נהיגה

כאשר אתה מנסה להגיע לכתובת מסוימת, בלי עזרת אפליקציית הניווט או מכשיר ה-ג'י.פי.אס, תחסוך לעצמך מאמץ אם תזכור את הכלל "זוגי עולה בצד ימין". הסבר: תמיד יש רחובות חריגים אבל בדרך כלל כאשר המספרים הזוגיים בצד ימין שלך ככל שתתקדם לאורך הרחוב מספרי הבתים יהיו גבוהים יותר. הטיפ: כאשר אתה ברכב ומגיע לצומת T, תזכיר לעצמך את כלל זה. מספיק שתקלוט את המספר של אחד הבתים כדי לדעת האם לפנות שמאלה או ימינה על מנת להגיע אל הבית שאתה מחפש.

דוגמא לבקשה לביטול דוח תנועה או המרה באזהרה

 

להלן דוגמא למכתב בקשת ביטול דוח תנועה או המרת דוח באזהרה. גילוי נאות: הכותב אינו עורך דין. חובה עליך לשים לב : בבחינת הבקשה יבחנו גם 'דברי הנהג' כפי שרשם אותם השוטר (ע"ג טופס הדו"ח). 

 

שים לב: הכתובת למשלוח הבקשה מצוינת ע"ג הודעת הקנס. משטרת ישראל, מרכז פניות נהגים ארצי (מפנ"א). ת.ד. 120 פתח-תקווה מיקוד 49100

 

החלקים בין הסוגריים המרובעים הם חלקים אופציונאליים - העתק, הדבק, מחק את המיותרים - וכמובן את הסוגריים המרובעים - השלם את הפרטים על פי ההנחיות שצוינו בפוסט אחר אודות אופן הגשת הבקשה, הדפס ושלח.

 

 

לכבוד
משטרת ישראל
מרכז פניות נהגים ארצי - מפנ"א
ת.ד 120 פ"ת מיקוד 49100

בדואר רשום

  הנדון: הודעת תשלום קנס מס'.......................


   בתאריך ...........[קיבלתי בדואר] [ נמסרה לי] הודעת תשלום קנס שמספרה צוין לעיל מאחר ו [לכאורה] [עברתי עבירת תנועה / חניה ] בכך ש .....................................

 

 

[כעת העתק רק את החלק המתאים - או בקשה לביטול דו"ח או בקשה להמרה באזהרה]


בקשה לביטול הדו"ח: אין עוררין על העובדות המצוינות בדו"ח [שבבעלותי רכב מספר] /[שנהגתי ברכב] במועד המצוין [בנסיבות המצוינות ] ואכן ........... אך .......... [או] הדבר נעשה אך ורק מאחר ו-.......... / על מנת ........... ומצורפים המסמכים הבאים המעידים על כך [וכאן לציין אסמכתאות כתובות היכולות לתמוך בטענותיך].
 

בקשה להמרה באזהרה: אכן שגיתי כאשר ....... [פירוט העבירה] ............ אך גם אם הדבר מהווה עבירה על לשון החוק האוסר ............... הרי שצריכה לעמוד לזכותי העובדה [שהנסיבות היו ..............] [ו] שאני נהג זהיר במשך למעלה מ.......... שנה – מאז הוצאתי את רישיון הנהיגה בשנת ........ – ו[למיטב זכרוני] לא נרשמה לחובתי ולו עבירת תנועה אחת [מאז ........] - וזאת כאשר במשך כל שנים אלו נהגתי [והחזקתי ברכבים בבעלותי] ברציפות [מאז שנת.......].

 

 

מעבר לכך, ........................ ותשלום קנס בגובה .............. שקלים יכביד מאד על מצבנו הכלכלי [אשר הורע מאד מאז ...............] ומצורפים המסמכים הבאים המעידים על כך.

  מכל סיבות אלו, אבקש בכל לשון של בקשה כי [תבטלו את הודעת תשלום הקנס]  [או ] [ לפחות] [תמירו את הדו"ח באזהרה].

בתודה ובברכה ,

 

שם מלא

תעודת זהות

רשיון נהיגה

כתובת מדויקת כולל מיקוד

מספר טלפון

טיפים לביטול דוח תנועה
bottom of page