top of page

|

טיפים בנושא ביטוח תכולה ומבנה בנסיעה ארוכה

מתכנן נסיעה לפרק זמן של שלושה חודשים ויותר? אם אינך מתכוון להשכיר את הדירה יהיה עליך לעדכן בכך את סוכן הביטוח שלך. ביטוח המבנה והתכולה של הדירה אינו 'תופס' כאשר הדירה לא מאוכלסת שלושה חודשים ויותר. אתה תצטרך לרכוש תוספת לפוליסה - בתוספת תשלום - על מנת שיהיה כיסוי גם במקרה זה ולנקוט בפעולות נוספות על מנת שתוספת זו לפוליסה תכנס לתוקף (סגירת זרם המים, ניתוק זרם החשמל ואספקת הגז ומינוי שכן/קרוב/חבר אשר יבקר בדירה לפחות פעם בשבוע).

טיפים לנוסעים נסיעה ארוכה לחו"ל
טיפים לחסכון למחזיקים רכב בליסינג

אתה עושה שימוש ברכב ליסינג? נוסע לחו"ל לתקופה ארוכה? שקול להחזיר את רכב הליסינג לחברה (תלוי אם יש "קנס" על החזרת הרכב לפני הזמן, ומה גובהו), או לפחות להעמיד אותו בחניון החברה ולהיות מחויב בסכום נמוך יותר בסעיף 'שווי רכב למס' (הגילום, מס מדינה). מדובר על עשרות שקלים ביום. אם אתה נוסע לפרק זמן ארוך יתכן ומאד והדבר כדאי כלכלית גם אם תחזור הביתה במונית ותסע שוב במונית כדי לאסוף את הרכב אחרי חזרתך ארצה. קרא בפוסט נפרד עוד טיפים לחסכון בנושא רכב ליסינג.

מומלץ למנוע סכנה להצפה ולנתק את זרם המים לפני נסיעה ארוכה.

 

אם אין בבית מערכת השקיה או מערכת הממלאת את כלי המים של חיית המחמד, מומלץ לסגור את ברז המים הראשי לפני הנסיעה. כך נקטין את הסיכוי לקבל טלפון בהול מהשכנים. באותה הזדמנות, לכבות את דוד המים החמים ולסגור את ברז אספקת הגז לדירה.

 

פורסם ב-20.12.2013 במערכת המים הדירתית קיימות כמה נקודות כשל: הצינורות הגמישים של הברזים (צינורות אשר קבועים מתחת לכיור), צינורות הגומי והפלסטיק, והחיבורים של צינורות אלו, אל מדיח הכלים, מכונת הכביסה, בר מים קרים, מקרר, דוד מים חמים. צינורות אלו עומדים תחת לחץ מים קבוע מיום התקנתם ועד היום בו מתגלית בהם דליפה או פיצוץ. השאלה היא רק האם נהיה בסביבה כאשר יתגלה בהם הכשל...

 

אם התפוצץ אחד הצינורות, או נשבר אחד המחברים, הנזק עלול להיות גדול (לפרקט, לשטיחים ורהיטים) גם אם יצאנו מהדירה לזמן קצר - קל וחומר אם נסענו לכמה ימים. מסיבה זו ההמלצה היא לסגור את ברז המים הראשי של הדירה בכל נסיעה לפרק זמן ארוך. כל עוד לא נשארה כל סיבה שהדירה תהיה מוזנת במים (קיום מכשיר כלשהו המתוכנת לצרוך מים גם בהיעדרנו - מערכת השקיה, לדוגמא), פעולה קצרה של ניתוק ברז המים הראשי תמנע נזק גדול ותחסוך לנו כאב ראש גדול במקרה וקיימת נקודת כשל חבויה במערכת המים.

 

ובאותה הזדמנות, לא לשכוח לסגור את גרז אספקת הגאז לדירה - על ידי סגירת ברז הגאז הדירתי הנמצא בלובי הקומתי. כמו כן, לא לשכוח לכבות את דוד המים החמים. חימום המים בכל בוקר וערב, כאשר אנו לא בבית, גם מיותר וגם מסוכן.

 

מתכנן נסיעה לפרק זמן של שלושה חודשים ויותר? 

אם אינך מתכוון להשכיר את הדירה יהיה עליך לעדכן בכך את סוכן הביטוח שלך. ביטוח המבנה והתכולה של הדירה אינו 'תופס' כאשר הדירה לא מאוכלסת שלושה חודשים ויותר. אתה תצטרך לרכוש תוספת לפוליסה - בתוספת תשלום - על מנת שיהיה כיסוי גם במקרה זה ולנקוט בפעולות נוספות על מנת שתוספת זו לפוליסה תכנס לתוקף (סגירת זרם המים, ניתוק זרם החשמל ומינוי שכן/קרוב/חבר אשר יבקר בדירה לפחות פעם בשבוע).

 

טיפים לתחזוקת הבית
bottom of page