top of page

|

תיאום מס - אם היית מובטל, יתכן ומגיע לך החזר של אלפי שקלים.

 

אם לא עבדת באופן רציף במהלך שנת מס מסוימת, או אם החלפת מקום עבודה והשכר שלך עלה, או ירד, באופן משמעותי, תיאום מס יכול לזכות אותך בהחזר של אלפי שקלים - בתלות בשינוי בגובה השכר ובחודשי העבודה (או האבטלה) - להלן המלצות לקבלת ההחזר המיוחל.

 

פורסם ב-26.10.2013 מומלץ לבצע תיאום מס לגבי שנת מס בה היית מובטל ו/או החלפת מקומות עבודה - החלפה שבעקבותיה היה שינוי בגובה השכר שלך.

 

הסבר: בחודשים בהם הרווחת שכר גבוה, אחוז מס ששילמת היה גבוה יותר מאשר בחודשים בהם נשענת על דמי האבטלה או הרווחת שכר נמוך. קרוב לודאי שבחישוב שנתי השכר החודשי הממוצע הינו נמוך מהשכר שהרווחת בחודשים בהם הרווחת שכר גבוה. במקרה כזה תהיה זכאי להחזר בגין החודשים בהם שילמת אחוז מס גבוה.

 

מומלץ מאד לפנות אל רשויות המס באמצעות יועץ מס. בתמורה לשירותיו, יועץ מס גובה כ-15% מסכום ההחזר שתקבל מרשויות המס + מע"מ. אל תנסה לחסוך את סכום זה. מומלץ מאד לפנות דרך יועץ המס אל הרשויות מאחר והוא יודע טוב יותר אילו מסמכים יש להגיש (ובכך יקצר את משך הטיפול) ושירותיו יחסכו לך את 'הריצה' אל משרדי רשויות המס. מעבר לכך, הוא יודע טוב יותר איך לעמוד על זכויותיך וכבר היו מקרים בהם לאחר ערעור של יועץ מס לפתע הזיכוי גדל בכמה אלפי שקלים...

 

אגב, עלות שכרו של יועץ המס מהווה הוצאה מוכרת. שמור את הקבלה על התשלום ליועץ המס והגש אותה במסגרת בקשתך לתיאום מס בשנה הבאה.

 

במסגרת המסמכים שאתה נדרש להגיש לרשויות המס, הגש גם את כל האישורים על פרמיות ששילמת לחברות הביטוח השונות, עבור קופות גמל וכיו"ב. שים לב, בסוף כל שנה אזרחית תתחיל לקבל דיווחים שנתיים. בתחתית כל דיווח שנתי אתה יכול למצוא 'אישור מס'. שמור את דיווחים אלו והגש גם אותם ליועץ המס יחד עם כל שאר האישורים על ההכנסות וההוצאות. כנ"ל לגבי תרומות שתרמת לגופים המוכרים לצרכי מס. בתחתית הקבלה על התשלום תראה את ההערה "אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה". במקרה כזה, הגש את הקבלה יחד עם שאר המסמכים. שים לב, הבקשה מוגשת בשם בית אב לכן אסוף גם את הניירת של בן/בת הזוגשלך.

 

טיפים למקרה של פיטורין ואבטלה
bottom of page