top of page

|

טיפים והמלצות לבחירת מצלמת כביש
טיפים והמלצות לרכישת מצלמת כביש עבור הרכב

כאשר אתה צריך לבחור מצלמת תנועה (כזו המותקנת ברכב) אל תסתכל רק על הרזולוציה (צפיפות הפיקסלים בתמונה) ועל העובדה שהמצלמה הינה HD באופן מלא (Full HD /FHD) - בחן גם את מספר התמונות שהמצלמה מצלמת בשניה. מספר זה מיוצג על ידי האותיות FPS - והכוונה היא ל-Frames Per Second. אם מספר זה נמוך מדי אז במצבים מסוימים לא תוכל לקרוא את המספר הטבוע על לוחיות רישוי של רכב הנראה נע מצד אחד של המסך לצד השני (המספר יראה 'מרוח' ומטושטש). אם מספר זה גבוה מדי - ומן הסתם המצלמה תהיה יקרה הרבה יותר - תצטרך שבב זכרון גדול מאד לאחסון קבצים גדולים של סרט באיכות גבוהה (שים לב שמצלמות מסוימות לא תומכות בכרטיס זכרון גדול יותר מ-32 ג'יגה בייט - במקרה כזה אל תקנה את כרטיס הזכרון הגדול והיקר יותר - הוא לא יוכל לשמש אותך). אגב, מצלמה איכותית - ויקרה - תצלם 30 תמונות בשניה.

מצלמות תנועה לתיעוד הנסיעה
מצלמות תנועה - נחוצות לצילום מסלול הנסיעה, אך גם אחורנית.

 

מצלמה המצלמת אחורנית יכולה להעיד יותר מכל שרכב נתן לך 'נשיקה' בפגוש האחורי, במהלך נסיעה בפקק התנועה, ולא יהיה ספק של 'מילה מול מילה' כאשר יתכחש לנזק שגרם.

 

פורסם ב-19.1.2014 מצלמות תנועה ברכב נחוצות כהוכחה על כך שלא עברנו עבירת תנועה אך גם כהוכחה לאשמת הצד השני במקרה ואנו מעורבים בתאונה או מקרה ביטוח פשוט.

 

כיום, כאשר מחיר מצלמות התנועה הוא כה נמוך מומלץ להתקין מצלמות תנועה גם על גבי השמשה האחורית. ברשת ניתן לקרוא על מקרים של תאונת חזית-אחור (תאונה קלה, של נזק קל לפגושים בלבד) שבמהלכה טען הנהג הפוגע כי כלל לא 'נגע' ברכב שלפניו (הפוגע פשוט נשאר לשבת בפנים קפואות, נתן לשאר הנהגים/העדים להמשיך בדרכם, וידא שברכב הנפגע נמצא הנהג לבדו ואז העמיד פני תמים הנדהם כאשר מבקשים ממנו פרטים וטוען כי לא היה כל מגע בין הרכבים).

 

במקרה כזה, מצלמת תנועה המותקנת על גבי השמשה האחורית (ומצלמת לכיוון אחור) תאפשר לגשת לתביעה קטנה בבית משפט ללא חשש של 'מילה כנגד מילה'.

 

אגב, אם רכבך נפגע ותיאלץ לתבוע את פוליסת הביטוח המקיף של רכבך שלך (בין אם לא הצלחת להוכיח את אשמת הנהג האחר ובין אם הנהג הפוגע הציע לך הצעה שבמסגרתה לא יפעיל את פוליסת הביטוח שלו), הנזק הכספי שתספוג לא יהיה בגובה ההשתתפות העצמית בלבד אלא יכלול גם את אבדן ההנחה של היעדר תביעות - משהו שתשמע עליו מסוכן הביטוח שלך כאשר תבקש לחדש את פוליסת הביטוח המקיף של הרכב, גם אם בחברה אחרת... לפרטים נוספים קרא פוסט נפרד המפרט טיפים והמלצות למקרה ביטוח רכב (תאונת דרכים או מקרה אחר בו אתה נאלץ להפעיל את ביטוח הרכב - מקיף או חובה).

 

bottom of page