top of page

|

טיפים לתחזוקת רכב

ההמלצה החמה היא להתקין את הצמיגים החדשים על הגלגלים האחוריים. אם תתקין על הגלגלים האחוריים את הצמיגים הפחות טובים - הבלויים או השחוקים - אז בעת בלימת חירום החלק האחורי (לו יש אחיזה פחות טובה עם הכביש) ינוע עם המומנטום קדימה תוך שהוא מסובב את הרכב כאילו והיה על ציר. כתוצאה מכך ההתנגשות תהיה כזו בה את המכה יספוג צד הרכב. לפרטים נוספים וסרטון הקש ב-YouTube את השאלה:

"Should I put new tires in the front or back?"

טיפים לתחזוקת רכב

תוכל לחסוך בהוצאות הדלק בכך שתפרק את הגגון, תרוקן את תא המטען מציוד שנמצא בו ללא כל צורך, תתדלק בשירות עצמי (תחסוך כ-10 ש"ח בכל תדלוק מיכל מלא) ותסע "רגוע" (תתחיל להתייחס למד הסיבובים לדקה) - בלי האצות מהירות ובלימות חדות - (בכך תשחק פחות גם את רפידות הבלמים). נסיעה טובה.

קרא עוד טיפים לחסכון ...

חסכון בהוצאות אחזקת הרכב
נזק לצמיג אחד לא מחייב בהכרח את החלפת הצמיג בגלגל המקביל.

 

זה נכון. שני הצמיגים הקדמיים, או האחורים, צריכים להיות מאותו סוג. אבל לא בהכרח מאותו יצרן ושנתון. ולכן, למרות המלצת הפנצ'רמאכר, יתכן וניתן להחליף צמיג אחד בלבד.

 

פורסם ב-27.10.2013 כאשר עלינו להחליף את אחד הצמיגים (לא בגלל תקר פשוט כי אם עקב נזק רציני) יטען המוסכניק שקיימת חובה להחליף גם את הצמיג התקין שעל הגלגל המקביל. המוסך יסביר זאת בנימוק ששני גלגלים שעל אותו סרן (שני הגלגלים הקדמיים או שני הגלגלים האחוריים) חייבים להיות עם צמיג זהה.

 

בטענה זו יש חצי אמת. האמת המלאה והמדויקת היא ששני צמיגים הנמצאים על אותו ציר חייבים להיות באותן מידות ואותו חתך סוליה ואין בכך עבירה על החוק אם הם מתוצרת שונה ותאריך ייצור שונה. הרכב יעבור טסט.

 

אם על הגלגל המקביל מותקן צמיג תקין שאינו שחוק, אינו בלוי, אינו יבש, אינו סדוק ואין לו פגם כלשהו אזי ניתן להחליף רק את הצמיג האחד שניזוק - גם אם זה אומר לעבור למוסך אחר שרואה גם את האינטרס שלנו בחסכון ושמירה על איכות הסביבה.

 

בדוק את תאריך ייצור הצמיג – מופיע כ-ארבע ספרות WWYY כאשר YY היא שנת היצור בשתי ספרות ו-WW הוא מספר השבוע. חלק את WW ב-4.3 ותקבל את החודש בשנה בו ייצרו את הצמיג. סביר להתקין צמיג שתאריך הייצור שלו עד שנה אחורה. אורך חייו של צמיג הוא חמש שנים מהעלייה על הכביש (בתנאים טובים ונסועה ממוצעת) – כך תדע מה מותקן לך על הגלגל.

 

​בבחירת הצמיג החדש כדאי לזכור את המספר "5" בתור ההבדל בין צמיג איכותי לבין צמיג פשוט - הן בצריכת הדלק והן במרחק העצירה - צמיג פשוט מוסיף עד חמישה מטרים נוספים בעצירת חירום ועד חמישה אחוז נוספים בצריכת הדלק.

 

בעצירת חירום חמשת המטרים האלו יכולים להפריד בין אנחת רווחה לבין מקרה ביטוח (מוסך, שמאי, תיקון פגוש קדמי, תשלום השתתפות עצמית, ביטול הנחת העדר תביעות כאשר תבקש לחדש את ביטוח הרכב וכו' וכו').

 

בפוסט אחר תוכל לקרוא מהן כל המשמעויות של מקרה ביטוח. לא מדובר רק בהשתתפות עצמית כי אם גם באבדן הנחת היעדר תביעות - משהו שאתה תשמע עליו רק כאשר תצטרך לחדש את פוליסת הביטוח. לפרטים קרא בפוסט העוסק בנושא ביטוח רכב ומקרה ביטוח.

 

בנוגע לצריכת דלק - אם תשתמש בצמיג זה הרבה חודשים והרכב יסע הרבה קילומטרים, אתה תשלם לתחנות הדלק את ההפרש בין מחירי הצמיג הפשוט והצמיג היקר - הפרש שניסית לחסוך.

טיפים לתחזוקת הבית

ברכישת והחלפת צמיגי הרכב מומלץ שתזכור את המספר "5" בתור ההבדל בין צמיג איכותי לבין צמיג פשוט - הן בצריכת הדלק והן במרחק העצירה - צמיג פשוט מוסיף עד חמישה מטרים נוספים בעצירת חירום ועד חמישה אחוז נוספים בצריכת הדלק.

 

בעצירת חירום חמשת המטרים האלו יכולים להפריד בין אנחת רווחה לבין מקרה ביטוח (מוסך, שמאי, תיקון פגוש קדמי, תשלום השתתפות עצמית, ביטול הנחת העדר תביעות כאשר תבקש לחדש את ביטוח הרכב וכו' וכו').

bottom of page