top of page

|

טיפ והמלצה במקרה תאונת דרכים

במקרה ואתה מעורב בתאונת דרכים, עוד לפני צאתך מהרכב, הפעל את צילום הוידאו במכשיר הטלפון החכם שלך והקלט (בדרך לא מורגשת) את שיחתך עם הנהג השני. ברוב המקרים גרסתו לאירוע תעבור שינוי בין מועד התאונה למועד הדיווח לסוכן הביטוח שלו (וכמובן עד למועד הדיון בבית המשפט) - אתה תזדקק להקלטה זו אם יכחיש את אחריותו ותאלץ לתבוע אותו בבית המשפט. קרא עוד בפוסט נפרד העוסק בנושא מקרה ביטוח (תאונת דרכים או אחר)

חיישני רוורס
חיישני רוורס - זהו אביזר בטיחות ולא רק אביזר נוחות בתמרוני חניה. 

 

החיישנים מסייעים בתמרוני חניה אך גם מתריעים על הולך רגל החוצה את נתיב נסיעתך לאחור וגם ילד קטן אשר נמצא מתחת לגבול שדה הראיה שלך - המוגבל בלאו הכי.

 

פורסם ב-12.1.2014 חיישני רוורס יתריעו בפניך על המצאות רכבים, עצי אקליפטוס ועמודי בטון שאחרי שפגעת בהם היית יכול להישבע שהם לא היו שם קודם.

 

פגיעה באחד מעצמים אלו תגרור בהכרח הוצאה בגובה סכום ההשתתפות העצמית בתיקון הנזק (שהיא קצת יותר גבוהה מעלות התקנת החיישנים) + אבדן הנחת היעדר תביעות (משהו שאנו שומעים עליו מסוכן הביטוח כאשר אנו מבקשים לחדש את פוליסת הביטוח המקיף, גם אם בחברת ביטוח אחרת) + ימי עבודה במוסך ונסיעות אליו וממנו. אבל זה המקרה הקל.

 

המקרה הקשה יותר טמון בסיכון לפגיעה בהולכי רגל. חיישני רוורס יתריעו בפניך על הולך רגל שרץ וחוצה את מסלול נסיעתך לאחור לפני שתחסום את מסלול ההליכה שלו (מעשה פזיז מצד הולך הרגל אבל במקרה תאונה הנהג שנסע לאחור הוא שיסתבך) או ילד קטן שעזב לרגע את היד של אמא (ומפאת גובהו אין סיכוי לראות אותו גם אם נפקח שבע עיניים).

 

אגב, חיישני רוורס יתריעו בפניך גם על המצאותן של "פטריות"/"כיפות" בטון למניעת מעבר/חניית רכבים (בגובה 30-40 סנטימטר- בדרך כלל הן אינן מקובעות למקומן אבל כבדות ועלולות לגרום נזק לגחון הרכב).

 

מכל סיבות אלו – ההמלצה היא להתקין את חיישני הרוורס לפני שפגענו במישהו או משהו (וההתקנה נמצאת בעדיפות גבוהה יותר מאשר התקנת מערכת שמע או אביזר נוחות אחר).

bottom of page