top of page

|

תדלוק ושעון דלק

אינך חייב לצאת מהרכב על מנת לדעת באיזה צד נמצא פתח התדלוק. בשעון הדלק, על יד סמל המשאבה, יש חץ קטן המצביע על צד זה. 

טיפים לתחזוקת רכב

תוכל לחסוך בהוצאות הדלק בכך שתפרק את הגגון, תרוקן את תא המטען מציוד הנמצא בו ללא כל צורך, תתדלק בשירות עצמי (תחסוך כ-10 ש"ח בכל תדלוק מיכל מלא) ותסע "רגוע" (תתחיל להתייחס למד הסיבובים לדקה) - בלי האצות מהירות ובלימות חדות - (בכך תשחק פחות גם את רפידות הבלמים). נסיעה טובה.

קרא עוד טיפים לחסכון ...

אחזקת הרכב
"לבדוק לך שמן?" - וגם אם חסר, האם אתה יודע איזה שמן צריך להוסיף?

 

מומלץ לבדוק שמן ולהשלים את החסר אבל יש כמה תנאים. אחד מהם הוא שהשמן יהיה מאותו סוג הקיים כבר במנוע. האם ידוע לך איזה שמן צריך? שמן סינטטי או חצי סינטטי?

 

פורסם ב-27.10.2013 זה נכון שצריך "לבדוק שמן" ולהשלים את החסר אבל באותה מידה צריך לדעת שלא מומלץ לערבב שמנים מסוגים שונים. האם ידוע לך איזה שמן יש כבר במנוע? סינטטי או חצי-סינטטי?

 

ההמלצה היא: כאשר הרכב נכנס לטיפול בו נעשית החלפת שמנים, לרשום במקום בולט בספר הרכב – הנמצא בד"כ בתא הכפפות – את סוג השמן בו נעשה שימוש. וכך, במקרה ונזהה חוסר בשמן מנוע אזי נוכל לרכוש להשלים ולהוסיף שמן מנוע מאותו סוג.

 

המלצה נוספת: לבדוק את מדיד שמן המנוע כאשר הרכב נמצא על משטח ישר וכמה שעות אחרי שדוממנו את המנוע. רק בתנאים כאלו המדידה תהיה נכונה. המדידה תהיה שגויה כאשר הרכב עומד בשיפוע או זמן קצר אחרי שהמנוע היה בפעולה (בפעולת המנוע משאבת השמן שואבת את השמן מן האגן וכאשר המנוע דומם השמן זולג חזרה אל האגן וממלא אותו). מדידה שגויה עלולה להצביע על חוסר ולגרום לנו להוסיף שמן כאשר אין למעשה כל חוסר. וכאן המקום לציין שקיום עודף שמן באגן השמן גורם גם הוא נזק למנוע.

 

בפוסט אחר תוכל לקרוא כיצד רשלנות של מתדלק עלולה לשלוח את הרכב שלך ואותך לחצי יום במוסך - ואין מדובר בתדלוק עם סולר במקום בנזין, או להיפך, או בנזין באוקטן שונה מהנדרש. לפרטים הקש על הקישור...

bottom of page