top of page

|

גם אתה יכול לקנות תמונת שמן מקורית - מבלי להתרושש - ETSY.COM

באתר אינטרנט זה תוכל לרכוש תמונת שמן מקורית מבלי להתרושש. בקש לקבל אותה מגולגלת בתוך גליל קרטון קשיח. זכור כי תחויב במכס. את המיסגור תעשה בארץ. העלות הכוללת עדיין נמוכה מרכישת תמונה דומה בגלריה בארץ. לפרטים..

טיפים לעיצוב הבית
כמה טיפים לשיפוץ לובי של בנין - שיפוץ המנוהל על ידי חברי ועד הבית 

חברי ועד הבית אינם 'משופשפים' בניהול פרויקטי בניה ולכן בהרבה מקרים שיפוץ לובי מתארך, מסתבך ומתייקר. בפוסט זה ניתן לקרוא כמה טיפים והמלצות אשר יחסכו לועד הבית, ולדיירי הבנין, זמן, כסף, מאמץ ועוגמת נפש. לפרטים..

טיפים לשיפוץ לובי של בנין על ידי ועד הבית
מדוע - למרות כל החישובים - השיפוץ עולה לנו הרבה יותר מהמתוכנן? 

מדוע השיפוץ מתייקר? מדוע למרות כל התכנונים אנו נתקלים בהפתעות אשר מייקרות לנו את עלות השיפוץ? מהם הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם עוד בשלב התכנון? מומלץ לקרוא עכשיו ולהמנע מטעויותלפרטים..

טיפים לשיפוץ לובי של בנין על ידי ועד הבית
5

לעמודים נוספים

bottom of page