top of page

|

כמה טיפים והמלצות בנושא הגשת תביעה קטנה נגד בנק

'עבדו' עליך? ניצלו אותך? אמרו משהו אחד והחתימו אותך על משהו אחר? שוקל להגיש תביעה קטנה?. קרא כמה טיפים והמלצות בניהול תביעה קטנה נגד בנק. מהם הטיעונים שתוכל להעלות בתביעה ואיך למנוע כמה הפתעות בדרך. לפרטים...

טיפים להגשת תביעה קטנה

כמה טיפים והמלצות בנושא הנחת היעדר תביעות בביטוח רכב

כאשר אתה רוכש פוליסת ביטוח לרכב אתה יכול לבקש, ולקבל, הנחת היעדר תביעות - מדובר בהנחה משמעותית בגובה מאות שקלים. קרא כמה טיפים והמלצות כיצד לא לאבד את הזכות להנחה זו. לפרטים...

טיפים להגשת תביעה קטנה

פוליסת ביטוח כל הסיכונים מחוררת כמו גבינה שווצרית - קרא כעת מדוע

הכיסויים של פוליסת ביטוח כל הסיכונים מוגבלים מאד - גם במקרי הפיצוי וגם בסכומי הפיצוי. קרא עכשיו - לפני שאתה משלם עבורה ולפני שיתרחש מקרה ביטוח ותגלה שאתה לא מכוסה או זכאי לפיצוי קטן בהרבה ממה שחשבת. לפרטים...

כיסויים של ביטוח כל הסיכונם
6

לעמודים נוספים

bottom of page