top of page

|

טיפים ברכישת מכשיר חשמלי

כאשר אתה רוכש טלפון או מכשיר חשמלי אחר בדוק היטב מי נותן לך את האחריות וודא האם זהו היבואן הראשי. קיימים סייגים והחרגות (כללים מצמצמים) לאחריות כאשר מדובר ברכישת מכשיר ביבוא מקביל (מיבואן שאינו היבואן הראשי/ רשמי של המוצר) בכל הנוגע לתיקון או החלפת המכשיר, זמן/משך התיקון וכיו"ב. רבים מגלים זאת רק כאשר הם מנהלים תביעה קטנה נגד הספק.

ביטול חיוב שגוי בכרטיס אשראי

"כשל תמורה" - שתי מילים שכל משתמש בכרטיס אשראי חייב לדעת. 

 

שתי מילים אלו יכולות להציל אותך מפני הפסדים גדולים מאד - במקרה בו רכשת מעסק פושט רגל, במקרה בו לא קיבלת בזמן את המוצר שהזמנת או שניסו לספק לך מוצר אחר מזה שהזמנת.

 

פורסם ב-28.9.2014 המושג 'כשל תמורה' נשען על סעיף 10 לחוק כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי) אשר התעדכן בדצמבר 2008. מהו כשל תמורה? זהו מצב בו לא קיבלת את התמורה (או אף חלק ממנה) עבור כספך. מצב זה יכול לקרות כאשר:

  • תאריך האספקה חלף ולא קיבלת מבית העסק את התמורה (המוצר, הסחורה, או חלק ממנה).

  • מועד האספקה טרם חלף אך העסק הפסיק לספק מוצרים מהסוג שרכשת ונראה שלא יספק את המוצר כאשר יגיע מועד האספקה.

  • בית העסק נקלע לקשיים (נמצא בפשיטת רגל או שהוגשה נגדו בקשה למתן צו פירוק או כינוס נכסים) וניכר כי לא יספק את המוצר שרכשת ממנו.

 

בכל אחד ממקרים אלו עליך לפנות בכתב – וכמה שיותר מוקדם - אל חברת האשראי ולבטל את העיסקה בנימוק של 'כשל תמורה'. הפניה בכתב יכולה להיעשות גם בפקס - במקרה כזה התקשר אל חברת האשראי זמן קצר לאחר העברת הפקס וודא שהפקס נתקבל ומטופל.

 

שים לב: אם חלף מועד האספקה בעוד אתה חויבת כבר (שילמת כבר, לדוגמא, בתשלום אחד ובית העסק קיבל את כל התשלום עבור המוצר עוד לפני שפנית אל חברת האשראי) אזי יתכן ולא תקבל זיכוי עבור התשלום אשר בוצע כבר (הזיכוי תלוי בשאלה האם ניתן לקזז מתשלומים אחרים שצריכים להגיע אל בית העסק את הסכום שהועבר אליו עבור המוצר שלא סיפק לך).

 

אם זיהית שבית העסק נקלע לקשיים וניכר שלא יספק את המוצר שרכשת אזי ההמלצה היא לפנות בכתב אל חברת האשראי, כמה שיותר מוקדם ולהגיש בקשה מנומקת לביטול העסקה.

במקרה כזה חברת האשראי לא תפסיק את החיובים בכרטיס האשראי שלך אך לא תזכה את בית העסק. חברת האשראי תשמור את הכספים אצלה עד אשר אחת מן השתיים:

  • אם יתברר שאכן העסק בקשיים (תוצג אסמכתא לקשיים בהם נמצא בית העסק), חברת האשראי תזכה אותך בסכומים בהם חויבת מאז הגשת את בקשתך.

  • אם יתברר כי העסק אינו בקשיים, או בית העסק אכן בקשיים אך בית משפט הדן במצבו של בית העסק יפסוק כך, אזי חברת האשראי תעביר אל בית העסק את הכספים שגבתה ממך ואשר שמרה אצלה מאז פנייתך.

 

מדוע כדאי לפנות לחברת האשראי כמה שיותר מוקדם? על הבקשה שלך להגיע בכתב אל חברת האשראי לפני מועד החיוב. לדוגמא, אם מועד החיוב הוא היום השני לחודש אזי על הבקשה שלך להגיע לחברת האשראי עד היום הראשון לחודש ועדיף אפילו עוד לפני כן (קח בחשבון את משך הטיפול בפקס). ומדוע? אם הבקשה הכתובה תגיע ביום השני לחודש (וכמובן אם תגיע לאחר מועד החיוב) אזי חברת האשראי לא תוכל לעצור את החיוב ואתה בעצם תחויב גם אם לא קיבלת את המוצר או הסחורה. ושוב, תקבל החזר אם חברת האשראי תוכל לבצע קיזוז מול בית העסק - כמו שמצוין בתחילת אייטם זה.

 

מדוע לפעמים כדאי לשלם בתשלומים? אם אינך מקבל את המוצר במעמד הרכישה אזי שקול לרכוש בתשלומים מאחר ורק אחרי שחברת האשראי תקבל את הבקשה שלך בכתב היא תעצור החיובים. במקרה של עסקת תשלומים, אם הבקשה נתקבלה אחרי מועד החיוב הראשון עדיין ניתן יהיה לעצור החיובים המאוחרים יותר – השני, השלישי וכו'. במקרה כזה, ניתן יהיה לבצע החזר של סכום התשלום הראשון אם חברת האשראי תוכל לבצע קיזוז מול בית העסק.

 

מומלץ לתכנן את הקניה כך שמועד האספקה יהיה כמה שיותר זמן לפני מועד החיוב – זמן בו תספיק לזהות את העיכוב במועד האספקה, לפנות אל חברת האשראי ולדווח בכתב על כשל תמורה. מומלץ לשקול רכישה בקרדיט (החיוב לא יתבצע במועד החיוב הקרוב ביותר אלא במועד החיוב הבא אחריו - סוג של "שוטף פלוס שלושים") - כך שבכל מקרה מועד האספקה יחול לפני מועד החיוב הראשון.

 

דבר אחרון: חובה לזכור אם, לדוגמא, הזמנת מקרר לבן וקיבלת מקרר אדום (והוא אצלך בבית) לא תוכל לטעון כי מדובר בכשל תמורה. מסיבה זו, יש מקרים שבהם תעדיף לסרב לקבל מוצר השונה מזה שהזמנת (ואז כן תוכל לטעון לכשל תמורה) מאשר לקבל את המוצר האחר ולהיות תלוי בבית העסק (שיחליף ויספק את המוצר הנכון) או בחסדי בית המשפט (שיורה לבית העסק לתקן את הטעות) - אבל במקרה כזה מדובר בניהול תביעה משפטית ואולי אף הליכים בהוצאה לפועל (תהליך שכדאי למנוע אותו מראש).

bottom of page