top of page

|

ההנחה שנותן שירות התעסוקה עולה ביוקר בביטוח לאומי.

שירות התעסוקה פוטר מהתייצבות עם הצגת אישור מחלה. מתברר שהנדיבות הזו עולה ביוקר כי ביטוח לאומי מקזז סכום בגובה שני ימי אבטלה עקב אי התייצבות זו. קרא עוד...

דמי אבטלה
שירות המילואים כגלגל הצלה במהלך תקופת האבטלה.

כאשר הזכאות לדמי אבטלה מוגבלת בזמן ותהליך חיפוש העבודה הופך אינסופי, הישועה עשויה לבוא דווקא בדרך של צו קריאה לשירות מילואים - ועדיף בסמיכות למועד תום ההעסקה. קרא עוד..

הארכת תקופת דמי האבטלה
עיריות ומועצות מקומיות מעניקות למפוטרים הנחות בתשלומי ארנונה.

ולא רק הנחות כי אם גם עצירת תשלומים השקולה להלוואה. הלוואה זו תהיה בריבית נמוכה יותר מהריבית החריגה החלה על יתרת חובה בחשבון העו"ש ותתן אורך נשימה הנחוץ לחציית תקופת האבטלה. קרא עוד...

סיוע למפוטרים
ליסינג ורכב חברה - אם אתה מריח גל פיטורים שקול להחזיר את הרכב

הפיצויים מחושבים ע"פ משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה. אם אתה 'מריח' גל פיטורים שיכלול גם אותך, שקול להחזיר את הרכב. זכור שיש קנס על החזרת רכב לפני תום התקופה. קרא עוד בפוסט העוסק בכדאיות שימוש ברכב כזה...

טיפים חשובים בחתימה על הסכם שכר
גם בין עבודות חובה עליך לשמור על רצף ביטוחי - מפני מחלה, נכות ומוות

גם אם ההכנסה שלך נפגעת, אל תתפתה לחסוך בפוליסות הביטוח - למקרה מחלה, נכות ומוות - למענך ולמען היקרים לך. חובה עליך לשמור על רצף ביטוחי. קרא עוד...

טיפים והמלצות למי שנמצא בין עבודות
2

לעמודים נוספים

bottom of page