top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

הדרך של רוכבי האופנוע לקבל אור ירוק בצומת (ולא להמתין עד להגעת כלי רכב גדול יותר).
 
יש צמתים בהם האור הירוק ניתן רק כאשר יש רכב הממתין בראש המסלול כדי לעבור את הצומת. עקב תקלה, יש צמתים בהם הרמזור 'לא סופר' אופנועים והרוכבים נאלצים להמתין לאור ירוק עד להגעת רכב גדול יותר. קרא שני טיפים כיצד לעקוף את בעיה זו ולחסוך זמן, דלק ותסכול.

 

פורסם ב-5.6.2015 אופנועים, עקב גודלם (יותר נכון קוטנם), אינם מצליחים להפעיל את המנגנון 'המעדכן' את הרמזור שאכן יש רכב ממתין בראש המסלול. רבים סבורים כי מנגנון זה מבוסס על משקל וממתינים להגעת רכב גדול וכבד יותר.

 

אולם הכרת המנגנון יכולה לחסוך את ההמתנה המיותרת.

 

המנגנון זה אינו מבוסס על משקל הרכב כי אם על ההשראה המגנטית שהוא יוצר סביבו. רכב קטן יוצר השראה מגנטית קטנה יותר - אשר לא עוברת את סף הרגישות של החיישנים אשר בראש המסלול – והמנגנון אינו נותן לאופנועים אור ירוק.

 

ניתן לפתור את הבעיה על ידי הגברת הרגישות של החיישנים (עכשיו כתוב לרשויות, תמתין לתשובה, וטיפול, אם בכלל - וגם אז פתרת את הבעיה בצומת אחד בלבד) אולם קיימות גם שתי דרכים פשוטות לעקוף את הבעיה:

  • הורדת הרגלית והנחתה על החריץ באספלט בו עובר החיישן (חריץ המקיף את החלק הקדמי של המסלול – בו אמור לעמוד הרכב הממתין לאור ירוק).

  • הצמדת מגנט – כמו של רמקול וכיו"ב – באמצעות סרט הדבקה חזק אל החלק התחתון של האופנוע. אם פתרון זה לא עובד, לעיתים צריך לסובב את המגנט הרמקול 90 מעלות על מנת שהמגנט ייצור את ההשראה המגנטית בכיוון הנכון.

 

הדגמה ניתן לראות בסרטון הקיים כבר ב-YouTube – הקש בשדה החיפוש "Trigger Green Traffic Light".

מצלמות אור אדום בצמתים
bottom of page