top of page

|

טיפ במשלוח פקס לבית המשפט

אם אתה נדרש להשלים מסמכים ולשלוח פקס לבית המשפט, כדאי שתדע כי על פי תקנה 497ב' לסדר הדין האזרחי, ניתן לפקסס עד 5 עמודים בלבד (לא כולל כתבי טענות). כל כמות החורגת ממספר זה תתקבל במשלוח דואר או בהגשה ידנית במזכירות.

דוגמא לכתב תביעה קטנה בנושא מקרה ביטוח רכב.

 

אילו מסמכים להביא? מהו אישור הפסדים? מדוע צריך אישור אי-תביעה? איך תובעים הפסדים אם מכרתי את הרכב מבלי שתיקנתי אותו? קרא כמה טיפים בנושאים אלו בפוסט אחר וכאן תמצא תבנית כתב תביעה קטנה בנושא מקרה ביטוח רכב - תאונת דרכים או מקרה אחר בו הפעלת את ביטוח הרכב שלך.

 

פורסם ב-9.1.2015 אזהרה: פוסט זה אינו תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין/משפטן (העוסק בתחום הביטוח והנזיקין), המלצות סוכן ביטוח או חוות דעת של שמאי מוסמך. פוסט זה נכתב על בסיס נסיונו של כותב הפוסט (אשר אינו אוחז באף אחד מהמקצועות שצוינו לעיל). זה המקום להזכיר כי הונאת ביטוח הינה עבירה פלילית ופוסט זה נועד רק לפקוח את עיניו של הקורא - במקרה ולא היה מודע לאחת מזכויותיו הנתונה לו על פי חוק - עוד לפני שנתקל בבעיה כלשהי.

 

הנה תבנית כתב תביעה - העתק-הדבק, הסר את הפרטים המיותרים, השלם את הפרטים החסרים, התאם למקרה התביעה שלך והדפס במספר עותקים (עבורך, עבור בית המשפט ועבור כל אחד מהנתבעים).

 

 

בבית משפט לתביעות קטנות

ב [שם העיר בה תתנהל התביעה]

 

[השאר מקום פנוי לחותמת

מרובעת גדולה של

בית המשפט ומס' תיק]

 

 

התובעים:  

1. שם מלא  ת.ז. .... [הנהג/ת]

2. שם מלא ת.ז.  ......... [בעל הרכב]

 

שניהם מרח'  [כתובת מלאה, כולל מס' דירה/ת.ד. ומיקוד]

טל סלולארי: .....

 

 

- נ ג ד -

 

 

הנתבע/ת:  

שם מלא  ת.ז. .......

מרח' [כתובת מלאה, כולל מס' דירה ומיקוד]

טלפון סלולארי: ........

 

 

 

פרטי העד/ה:  

שם מלא ת.ז. .......

מרח' [כתובת מלאה] 

 

 

בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את העד/ה למתן עדות אמת על נסיבות המקרה הנדון בכתב התביעה.

 

עילת התביעה: כספית

 

 

סכום התביעה:  [סכום] שקלים חדשים.

בתוספת ההוצאות המפורטות במסמך מס' [הפניה לנספח של כתב התביעה]

 

 

כתב  -  תביעה

 

1. התובעים הינם [הקשר בין התובעים והקשר של התובעים לרכב ולתאונה – לדוגמא, הנהג בעת התאונה ובעל/י הרכב].

 

2. כתב תביעה זה נסוב סביב פגיעה אשר נגרמה לרכב התובעים על ידי הנתבע ורכבו כאשר [תיאור קצר של התאונה]. 

 

3. תיאור מפורט של התאונה : בתאריך [תאריך התאונה] בשעה [שעת התאונה] או בסמוך [תיאור מהלך התאונה בקצרה. לדוגמא, תובע-1 שנסע ברחוב [...] עצר  את רכבו (פרטי הרכב – מספר רישוי ... – להלן "הרכב הנפגע") מאחורי רכבו של הנתבע (פרטי הרכב, כולל מספר רישוי, להלן "הרכב הפוגע"), ובמרחק כ.... מטרים ממנו, מאחר ורכב הנתבע חסם את הדרך (ר' תרשים במסמך מס' ... המהווה נספח לכתב התביעה). בשלב זה שילב הנתבע את רכבו להילוך אחורי, לא שעה לצפירות האזהרה של תובע-1, נסע לאחור את כל המרחק בין שני הרכבים ופגע עם חלקו האחורי של רכבו בחלקו הקדמי של רכב התובעים].

 

4. כתוצאה מפגיעה זו ניזוק רכב התובעים [תיאור הפגיעה] – ר' תמונות [הפניה לתמונות המהוות נספחים לכתב התביעה].

 

5. [תיאור ההתנהלות לאחר התאונה כולל תיאור האסמכתאות להתנהלות זו - הודעות דוא"ל, שיחות טלפון, מסרונים וכו']. [תיאור ניסיונות להימנע מהגררות לבית המשפט].

 

6. הנתבע [סירב / חזר בו מהסכמתו הראשונית] לתקן את הנזק שנגרם לרכב התובעים בטיעונים שונים  וביניהם [פירוט הטיעונים].

 

7. הנתבע [סירב למסור את הפרטים הבסיסיים הנחוצים למילוי כתב התביעה לחברת הביטוח] (ר' [פירוט האסמכתאות]) [ו] [בהמשך] טען לחוסר אחריותו ואשמתו בגרימת הנזק.

 

8. נכון למועד כתיבת והגשת כתב תביעה זה, לא מסר הנתבע לחברת הביטוח שלו דיווח אמת על גרימת הנזק לרכבם של התובעים. הנתבע דיווח לחברת הביטוח שלו כי [תיאור הדיווח של הנתבע, לדוגמא, 'רכב התובעים פגע עם חלקו הקדמי בחלק האחורי של רכבו'] ולכן [מדוע לא נתבעה פוליסת הביטוח של הנתבע].

 

9. בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את העד שפרטיו מצוינים לעיל למתן עדות אמת על המקרה אשר תתמוך בגרסתם של התובעים.

 

10. בהתנהגותו ובהתייחסותו גרם הנתבע להתמשכות הטיפול במקרה, היגררות לבית המשפט והגדלת סכום הוצאותיהם של התובעים.

 

11. הנתבע נושא באחריות מלאה לקרות התאונה אשר ארעה עקב רשלנותו וחוסר זהירותו בנהיגת הרכב ['לאור כל העובדות המתוארות לעיל' או הצבעה על גורם הרשלנות/עבירה: 'נסיעה בניסוג/רוורס', 'אי-ציות לתמרור ...', 'מעבר חד ולא זהיר מנתיב לנתיב', 'מעבר לנתיב שאינו פנוי', 'אי-מתן זכות קדימה לרכב הנוסע במעגל תנועה' וכו' וכו']

 

12. חוות דעת שמאית (בעלות של ... ש"ח) הצביעה על נזק לרכב התובעים בסך ... שקלים חדשים, אשר שולמו על ידי התובעים. מצורף העתק חוות דעת שמאית (ר' נספח מס' .. לכתב התביעה), וקבלות מפורטות על תשלום עלות עבודות השמאות והתיקון (ר' נספחים מס' ... לכתב התביעה).

 

13. לאור האמור לעיל מתבקש ביהמ"ש הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לתובעים את סכום התביעה (כולל הצמדה וריבית ממועד הגשת  התביעה) בתוספת הוצאות המשפט ושכר טרחה שנגרמו לתובעים בעקבות הקשיים שגרם הנתבע לתובעים שלא לצורך ובנוסף שכר בטלתם של התובעים עקב הצורך לנהל את תביעה זו ולהתייצב לדיונ/ים בבית המשפט.

 

14. התובעים מצהירים בזאת כי בשנה האחרונה לא הגישו תביעות בבתי המשפט לתביעות קטנות.

 

 

 

_____________            _________               _______

           תאריך              תובעת 1                  תובע 2

 

 

 

נספחים:

נספח מס' 1 - תרשים מקום התרחשות התאונה

נספח מס' 2 - צילום הנזק אשר נגרם לרכב

נספח מס' 3 - חוות דעת שמאי רכב

נספח מס' 4 - קבלות אודות תיקון הרכב

נספח מס' 5 - הוצאות אשר נגרמו לתובע/ים

טיפים לכל נהג בנושאי ביטוח רכב
bottom of page