top of page

|

טיפים להוזלת מס רכישה

בחישוב מס הרכישה אין לכלול את שכר הטירחה המשולם לעורך הדין. ראה תקדים אשר נקבע בבית המשפט המחוזי בלוד בתיק 17240-10-12 בתאריך 26.4.2015. בדוק את אופן חישוב מס הרכישה שאתה נדרש לשלם. קביעה זו כי "שווי הרכישה" ("סך התשומות לביצוע המכירה") אינו כולל את ההוצאות המשפטיות עשויה לחסוך לך מאות ואף אלפי שקלים.

טיפים קצרים
טיפים למעבר לדירה חדשה

מגיע לך פטור מתשלום ארנונה על דירה ריקה. כל עוד הדירה בשיפוצים ולא עברת לגור בה (חשבונות החשמל והמים משקפים זאת) אתה פטור מתשלום ארנונה. רוב הרשויות המקומיות (עיריה, מועצה מקומית) נותנות את הפטור לבעל הנכס פעם אחת (באופן חד-פעמי) ולפרק זמן של X חודשים (בכל עיריה קבעו X אחר). אל תשכח לנצל את פטור זה.

טיפים לחסכון במעבר לדירה חדשה

עובר דירה? - יש עוד דרך להוריד מחירים: יותר זול להתחבר כלקוח חדש (לשירותי הכבלים, טלפון ואחרים) מאשר לבצע שינוי כתובת. אתה תקבל דילים טובים יותר במחירים נמוכים זאת. רוב הסיכויים שתקבל גם פטור מעלות ביקור טכנאי לביצוע ההתקנה.

רכשת דירה? - יכול להיות שלא קיבלת את ההנחה המגיעה לך במס הרכישה?

הנחה במס רכישה מוענקת ברכישת דירה ראשונה בלבד. אבל מה קורה כאשר שני בני זוג רוכשים דירה ועבור אחד מהם זו דירה שניה בעוד עבור השני זו דירה ראשונה?

 

פורסם ב-14.10.2013 הן במשרדי המכירות והן במשרדי רשות המיסים התשובה הישירה והמיידית שתקבלו תהיה "מס הרכישה מחושב עבור בית אב. אתם בית אב אחד ולכן לכם זו דירה שניה ואינכם זכאים להנחה במס הרכישה גם לא עבור אחד מבני הזוג. ואין כל חריגים".

 

מנסיון, פניה אחת לועדת הערעורים, בציון התקדים המשפטי הקיים  בנושא זה (תקדים דפנה ושחר פלם - קיים ערך כזה במנוע החיפוש של גוגל), עשויה לגרום למקבלי ההחלטות לעשות חישוב מחדש ולהעניק לכם מחצית מההנחה, עבור בן הזוג שלו זו דירה ראשונה. מדובר באלפי שקלים.

 

התנאים לקבלת ההחזרים הם: הדירה הראשונה עברה לבעלות אחד מבני הזוג - נרכשה או נתקבלה (במתנה או בירושה) - לפני נישואיו ונשארה בבעלותו הבלעדית גם לאחר נישואיו ואין לבן הזוג השני כל בעלות בדירה זו (הראשונה).

 

להלן דוגמא לבקשת הנחה במס רכישה עבור אחד מבני הזוג - העתק, הדבק, השלם את הפרטים החסרים ושלח בדואר רשום. 

 

במכתב הדוגמא צוין בעל הדירה השניה בגוף זכר אך זאת מטעמי נוחות הכתיבה בלבד. כל הכתוב בגוף זכר נכון גם לגוף נקבה ולהיפך.

                           

[תאריך]

לכבוד

ועדת ערר על מיסוי מקרקעין

גב' / מר [ שם ראש הועדה ]

מדינת ישראל / משרד האוצר / אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

מקרקעין [ שם עיר/מחוז ]

[רחוב מספר עיר מיקוד]

(במכתב רשום)

 

נכבדי,

       הנדון: השגה על גובה שומה מספר [מספר שומה]

       פרויקט [ שם ] גוש [ גוש ], חלקה [ חלקה ], תת-חלקה [תת חלקה ]

 

מצ'ב פרטי שומת רכישה אשר נקבעה בתאריך [ תאריך ] על רכישת דירה בפרויקט הנ"ל (ר' צילום עם כל הפרטים).

 

ברצוננו להגיש השגה על גובה שומה זו, על פי האמור בסעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין, מהסיבות הבאות:

 

אכן בבעלות [ שם בעל הדירה השנייה ] דירה (ב [כתובת הדירה]) והדירה שרכשנו שנינו (ב[שם הפרויקט ]) הינה הדירה השנייה בבעלות [ שם ] אך עם זאת זו הדירה הראשונה ויחידה בבעלותה של [ שם ] ולכן היא זכאית למס רכישה מופחת.

 

הדירה [ כתובת הדירה שנרכשה ראשונה ] נרכשה על ידי [ שם בעליה ] לפני נישואינו והייתה ונשארה בבעלותו המלאה והבלעדית של [ שם ] גם לאחר הנישואין ל-[שם] ולה אין בדירה כל זכויות או בעלות.

 

בית המשפט העליון קבע כבר כי בן-זוג זכאי להטבת מס רכישה מופחת בעת רכישת דירה יחידה, במקרה שבו לבן הזוג השני יש דירה מלפני הנישואין, שנשארה בבעלותו המלאה והבלעדית.

 

מדובר במקרה של דפנה ושחר פלם אשר הגיע לבית המשפט העליון לאחר הערעור שהגיש מנהל מס שבח מקרקעין על ההחלטה של ועדת הערר (של מיסוי מקרקעין) לפיה הוענק מס רכישה מופחת לבן הזוג (ר' צילום הפרסום הכולל את כל פרטי הפסיקה הנ'ל אשר הוצאנו מהרשומות. אינטרנט).

 

לאור כל האמור לעיל, [ שם ] הינה רוכשת דירה יחידה, היא זכאית לשומה עצמאית ולקבלת שיעורי מס מופחתים ביחס לחלקה בדירה ב-[שם פרויקט].

 

את ההחזרים בגין ההנחה נבקש לקבל לחשבון הבנק שמספרו [ מספר ] המנוהל בבעלות [ שם הבעלים ] בסניף מספר [ מספר סניף ] של בנק [ שם בנק ] בכתובת [ כתובת הסניף ].

 

 

                                                [חתימת שני בני הזוג]

         

 

[פרטי בני הזוג. כולל מספרי זהות מלאים, כתובת, כולל מיקוד ומספרי טלפון]

מס רכישה מופחת
bottom of page