top of page

|

טיפים לקבלת שירותים קטנים בזול

לקבל עזרה קטנה ובזול : עיצוב לוגו (מגרפיקאי), תכנון חדר אמבטיה (מארכיטקט), בניית אקסל מסובך (מתכניתן) - את כל שירותים אלו ורבים נוספים תוכל לקבל, ובזול, דרך אתר Fiverr - תמורת 5$ בלבד (חמישה דולר - כמו שם האתר) - מבעלי מקצוע במדינות מתפתחות (הודו, סין, אלבניה ואחרות).  

מלכודת ושמה 'עמלת פרעון מוקדם' - עלולה להגיע לעשרות אלפי ש"ח.

 

העמלה נקראת גם 'עמלת סילוק', 'עמלת היוון', או 'עמלת הפרשי שערי ריבית'. מוזכרת בחטף בלקיחת משכנתא בריבית קבועה. מדובר במלכודת ללוקחי משכתנאות. עצור בטרם תיפול לבור.

 

פורסם ב-24.10.2013 בלקיחת משכנתא בריבית קבועה מוזכרת בחטף עמלת סילוק, עמלת היוון, עמלת הפרשי שערי ריבית - השם עמלה הוא מטעה. הדעה המקובלת היא כי מדובר בעמלה של כמה עשרות או מאות שקלים אך בתנאים מסוימים היא עלולה להגיע לעשרות אלפי שקלים. הדבר מצוין באותיות הקטנות והבנק מסתתר מאחוריהן.

 

לדוגמא, אם המשכנתא שנלקחה היא בגובה חצי מיליון שקלים ונלקחה בתנאים של ריבית גבוהה במשק, ולאחר כמה שנים הריבית במשק יורדת משמעותית - עמלת ההיוון בגין הפרשי שערי ריבית היא עצומה (יכולה להגיע ל-50 אלף שקלים).

 

ככל שהריבית העדכנית במשק היא נמוכה יותר, כך עולה האטרקטיביות של מיחזור המשכנתא אך לרוע המזל, באותה מידה עולה גובה עמלת הסילוק...

 

כבר נכתב ופורסם על כך רבות שעמלה זו מהווה בעצם קנס - מילכוד של הלווה - והיא אינה צודקת - ובנק ישראל פועל לשנות את שיטת החישוב של עמלה זו (שוב: שינוי שיטת חישוב, לא ביטול) - אך נכון למועד כתיבת שורות אלו לא השתנה דבר.

 

פירוט הפגמים ואי-הצדק שבעמלה זו - הן בעצם גבייתה והן באופן החישוב של סכום העמלה - מפורטים במכתבו של פרופ' דני בן-שחר מהטכניון ומומחים נוספים אל המפקח אל הבנקים ונגיד בנק ישראל - מכתב אשר נשלח במאי 2012. מצ"ב קישור אל עותק מהמכתב.

 

על קצה המזלג ניתן לסכם במספר נקודות את הפגמים ואי-הצדק שבגביית עמלת הפרעון המוקדם:

 

  • העמלה מפצה את הבנק על הפסדים שבעצם כלל לא נגרמים לו.

  • העמלה מפלה בין לווים מאחר ובחישוב העמלה פערי הריביות כוללים גם את מרכיב הסיכון - שהוא אישי לכל לווה - ולא פערי ריבית אובייקטיביים בין ריבית בנק ישראל, לדוגמא, במועד נטילת ההלוואה ומועד פרעון או מיחזור ההלוואה.

  • הבנק מנצל את פערי המידע מאחר והלווה אינו יכול להעריך את סכום העמלה במועד נטילת המשכנתא.

 

באתר השועל תמצא פוסטים נוספים העוסקים בנושאים הקשורים לעמלת הפרעון המוקדם, מחזור משכנתא וטיפים לרוכשי דירה חדשה ודירה מיד-שניה.

 

 

 

טיפים לנוטלי משכנתאות
bottom of page