top of page

|

טיפים לחסכון בפרמיות של ביטוחים

בדוק שאין לך כפל ביטוחים – ממקורות שונים - עליהם אתה משלם פרמיות מיותרות. בדוק במיוחד שאין לך כפל ביטוח אבדן כושר עבודה (שהוא חסר טעם מאחר ובכל מקרה ביטוח אבדן כושר עבודה הוא רק עד גובה השכר שלך גם אם יש לך יותר מביטוח אחד).

טיפים קצרים
טיפים למעבר לדירה חדשה

מגיע לך פטור מתשלום ארנונה על דירה ריקה. כל עוד הדירה בשיפוצים ולא עברת לגור בה (חשבונות החשמל והמים משקפים זאת) אתה פטור מתשלום ארנונה. רוב הרשויות המקומיות (עיריה, מועצה מקומית) נותנות את הפטור לבעל הנכס פעם אחת (באופן חד-פעמי) ולפרק זמן של X חודשים (בכל עיריה קבעו X אחר). אל תשכח לנצל את פטור זה.

הסיכון שברכישת דירה תוך נטילת הלוואה מחברים, משפחה או מקום עבודה.

 

הלוואה מחברים, משפחה או מקום עבודה תהיה זולה יותר מאשר נטילת משכנתא מהבנק אך במקרה כזה הלווה חייב לגבות אותה בביטוח חיים אחרת הוא חושף את המשפחה שלו לסיכון כלכלי גבוה.

 

פורסם ב-31.3.2015 פוסט זה אינו נעים לקריאה אך מאחר ואין אדם יודע את יומו, ומתוך תחושת אחריות למשפחתך ולרווחתה חובה עליך לקרוא את פוסט זה ולהפנים את המשמעויות של הסיכון הגבוה שאתה עלול לקחת לצורך חסכון כספי - גבוה ככל שיהיה.

 

הלוואה מחברים, משפחה או מקום עבודה תמיד תהיה זולה יותר מאשר הלוואה מהבנק. בהלוואה ממקורות אחרים (ולא מדובר בשוק אפור) הלווה אינו משלם עמלות וריביות כמו שהוא משלם לבנק בנטילת משכנתא. מקורות אחרים עשויים להיות גמישים יותר מבחינת קצב ההחזרים. לאור יתרונות כלכליים אלו הלווה תמיד יעדיף לקחת הלוואה ממקורות אחרים מאשר הבנק. הבעיה היא שיחד עם יתרונות כלכליים אלו הלווה חושף את משפחתו לסיכון כלכלי גבוה במקרה מוות (מחלה, פטירה פתאומית, תאונה וכיו"ב).

 

בנטילת משכנתא הבנק מחייב את הלווה לרכוש ביטוח חיים המשועבד לבנק. מטרת פוליסת ביטוח החיים היא להחזיר את ההלוואה במקרה שהלווה (או אחד הלווים אם מדובר בזוג) הולך לעולמו - תהיה הסיבה אשר תהיה. במקרה כזה מימוש הפוליסה יכסה את ההלוואה (ההלוואה נמחקת) ואילו הדירה תשאר בידי היורשים - או השאירים - של הלווה.

 

לעומת זאת, אם הלווה נטל את ההלוואה מחברים, משפחה או מקום עבודה, ולא רכש ביטוח חיים אשר יכסה את הלוואה זו במקרה מוות, הרי שהוא חשף את משפחתו לסיכון כלכלי גבוה. במקרה כזה קיימות שתי אפשרויות גרועות: הראשונה היא כי פוליסות הביטוח שלו ו/או חסכונותיו - שהיו אמורים לכלכל את משפחתו לאחר מותו - ישמשו להחזר ההלוואה שנטל לצורך רכישת הדירה. השניה, הגרועה לא פחות, שמשפחתו תצטרך למכור את הדירה על מנת להחזיר את ההלוואה.

 

מסיבה זו ההמלצה היא: לרכוש פוליסת ביטוח חיים בגובה ההלוואות אשר שימשו לרכישת הדירה - גם אם המלווים לא ביקשו מהלווה לרכוש פוליסה כזו ולשעבד אותה לטובתם כפי שעושה זאת הבנק בנטילת משכנתא.

 

עוד כתבות בנושאים דומים או קשורים לרכישת דירה: 

 

עוד כתבות בנושאים דומים או קשורים לפוליסת ביטוח:

חסכון בעלות ביטוח חיים
bottom of page