top of page

|

עובר דירה ועוזב את הבנין? - יתכן ומגיע לך החזר מקופת ועד הבית

 

במגדלי דירות רבים מצטברים בקופת ועד הבית סכומים המגיעים לעשרות אלפי שקלים. כאשר אתה מוכר את דירתך, יתכן ומגיע לך החזר מהיתרה אשר לא נוצלה - תלוי בגובה הסכום שהצטבר וגובה ההוצאות החודשיות לתחזוקת הבנין.

 

פורסם ב-2.8.2014 לדוגמא, אם בבנין 50 דירות ודמי ועד הבית הם 300 ש"ח לחודש לדירה. מדי חודש נגבים 15,000 ש"ח. אם ההוצאה החודשית הממוצעת לאחזקת הבנין היא 10,000 ש"ח בלבד (לחודש)​ הרי שתוך שתוך עשרה חודשים יצטברו בקופת ועד הבית 50,000 ש"ח ובכל חודש סכום זה יגדל ב-5,000 ש"ח. כאשר תגיע היתרה, לפי הדוגמא הנ"ל, ל-50,000 ש"ח הרי שחלקה של כל דירה בסכום זה מגיע ל-1,000 ש"ח (בהנחה שכל דירה משלמת דמי ועד בית בגובה זהה). השאלה היא אם יש להחזיר את סכום זה לבעל דירה המוכר את דירתו ועוזב את הבנין.

 

בתשובה לשאלה בנושא זה, נתקבלה התשובה הבאה מהאגודה לתרבות הדיור :

 

"על-פי פסיקת המפקחים [המפקחים על רישום המקרקעין - להם סמכות שיפוט בסוגיות הנוגעות לבתים משותפים. ש.פ.], על ועד הבית לשמור בקופתו רזרבה כספית בסדר גודל של שלושה חודשי הוצאות חודשיות שוטפות [לתשומת לב - חודשי הוצאות, לא דמי ועד הבית הנגבים בשלושה חודשים. ש.פ.]. רזרבה זו נשארת בקופה ואינה מוחזרת לבעלי הדירות.

 

באשר לסכומים שמעל לאותה רזרבה דרושה, קיימת מחלוקת משפטית בין שופטים שונים, כלומר – יש כאלה המחייבים להחזיר לבעל דירה המוכר את דירתו את יתרת הזכות ויש הדוחים אותה.

 

הדבר הנכון לעשות הוא, לבצע התחשבנות בין מוכר הדירה לרוכש הדירה גבי אותה יתרה כספית וזאת מהטעם שהשבת כסף למוכר דירה תיצור בעיה אריתמטית בקופה ובעצם תיצור חוב לרוכש הדירה וזאת משום שבכל עת מוצאות הוצאות מהקופה המשותפת בעבור כל בעלי הדירות ואם הוחזר להם [למוכרי הדירה. ש.פ.] כסף ולא נגבה מרוכשי הדירה אותו סכום, הרי שהם [רוכשי הדירה. ש.פ.] יוצאים פטורים מלשלם אותו חלק, עובדה המטילה נטל כספי נוסף על בעלי הדירות האחרים."

 

מכאן שעליך כמוכר הדירה 'לסגור' את הנושא בהסכם המכר אשר אתה עומד לחתום עם רוכש הדירה (בדומה להסכמות לגבי תשלומים עבור צריכת מים, חשמל, ארנונה וכו' עד למועד מסירת הדירה לרוכש).

 

אם הנך שוכר דירה, הסכומים שנצברו בקופת ועד הבית שייכים לבעל הדירה ולא לך כשוכר. לכן עליך למצוא את הדרך להתחשבן בנושא זה עם בעל הדירה (המשכיר) ולא עם ועד הבית. ההמלצה היא "לסגור" את הנושא בחוזה השכירות.

 

ובמקרה כזה יש עוד שני דברים שכדאי לקחת בחשבון:

 

  • יתכן מצב בו הוצאות התחזוקה החודשיות גדולות מהגביה החודשית (כאשר יש ניצול של יתרה שהצטברה במהלך שנים קודמות).

 

  • הנוסחה לחישוב ההחזר הופכת מסובכת יותר כאשר דירות בגודל שונה משלמות דמי ועד בגובה שונה... אז יש צורך לחשב את החלקים היחסיים של הדירה בסך ההכנסות, היתרה וההוצאות. קרא אייטם נפרד בנושא זה.

 

חסכון בעלות ביטוח חיים
bottom of page