top of page

|

 
טיפים והמלצות לניהול תהליך חיפוש עבודה - סדר, סדר, סדר
 

תהליך חיפוש מקום העבודה הבא הוא פרויקט בפני עצמו. זה עלול להיות תהליך ארוך ואתה עומד להיות בקשר עם עשרות מגייסות ומנהלים - ממקומות עבודה רבים. קרא טיפ והמלצות כיצד לנהל את משימה זו.

 

פורסם ב-17.4.2016 אחד הפרמטרים החשובים ביותר - שאתה חייב לשמור עליו לכל אורך תהליך חיפוש העבודה - הוא סדר וארגון, ודיוק בפרטים. בפוסט זה תקרא כיצד לעשות זאת.

 

אתה חייב לזכור לאורך כל תהליך חיפוש עבודה: לחץ גדול מדי (גם על המנהל/המגייס) עלול לקלקל לך, לעומת זאת חוסר עקביות וחוסר אסרטיביות עלול גם הוא לגרום לאבדן הזדמנויות. טבלת מעקב עשויה לסייע לך לנהל נכונה את התהליך:

 

בנה לך טבלת אקסל ובה העמודות הבאות:

  • מקום העבודה

  • כותרת התפקיד/המשרה

  • שם המנהל/ת או המגייס/ת איתה אתה עומד בקשר

  • מספר טלפון של המנהל/ת או המגייס/ת

  • פרטים נוספים - כתובת החברה, דוא"ל ופרטי קשר נוספים

  • עבור כל פעולה אשר בוצעה בנוגע למשרה זו יהיו שתי עמודות: תאריך והפעולה שבוצעה: מתי נשלחו קורות החיים, מתי היתה שיחה אחרונה, מתי היה ראיון וכו'

  • סטטוס האופציה (פתוח, מושהה, סגור, בתהליך וכו').

  • תאריך סטטוס - למתי מעודכן הסטטוס שנרשם.

  • עמודה אפשרית - "לא ליצור קשר לפני" בה תרשום את התאריך בו מצופה ממך להתקשר שוב.

  • עמודה אפשרית נוספת - שם גירסת קורות חיים אשר נשלחה אל מקום העבודה - כך שאם תוזמן לראיון תדע מהם הפרטים אותם העברת כבר אל מקום עבודה זה.

 

צבע את שורות הטבלה בהתאם לסטטוס ההזדמנות.  לדוגמא, את פרטי המשרה אשר קיבלת לגביה תשובה שלילית - צבע באפור (אל תמחק - יתכן ותוכל לפנות אל אותה חברה כמה חודשים אח"כ ולבדוק האם נפתחה משרה חדשה).

 

וכך בסריקה קצרה של הטבלה תוכל לראות את כל המשרות אליהן פנית, מתי, מתי ליצור קשר שוב וכו'. טבלה זו תסייע לך לנהל את כל התהליכים, מול כל החברות, בנוגע לכל המשרות אליהן הגשת את המועמדות שלך.

 

ניהול טבלה זו יחסוך לך את הצורך לזכור את כל הפרטים אודות כל המשרות הפתוחות שאתה בתהליך לגביהן - ואת כל הפעולות שביצעת בנוגע לכל משרה ומשרה - והדבר יפחית גם ממידת הלחץ המופעל עליך (שהרי הכל רשום).

 

בהצלחה !!

טיפים בחיפושים אחר המשרה הבאה
bottom of page