top of page

|

טיפים בנושא ביטוח כל הסיכונים

לפני חידוש פוליסת ביטוח התכולה של הבית חובה לבדוק: במקרה ורכשת ביטוח כל הסיכונים למצלמות (סטילס או וידאו) שים לב: ב-"הפעלת" סעיף זה של הפוליסה - במקרה נזק כגון שבר או אובדן של המצלמה - עדיין תשלם השתתפות עצמית של כמה מאות שקלים. כאשר המצלמה היתה חדשה היה כדאי לבטח אותה בביטוח יקר כזה אך לאחר שנים - כאשר שווי המצלמה יורד - יורדת (ואולי אף נעלמת) הכדאיות ברכישת מרכיב יקר זה של הפוליסה.

פוליסת הביטוח עודכנה? -שים לב לשלוש מילים 'לפי כתב שירות'

 

מאחורי שלוש מילים קטנות אלו עומדים לפעמים שינויים מהותיים ומשמעותיים ביותר לגביך. כאשר הן מצוינות בפוליסה זו אומר שעליך לקרוא את כתב השירות כדי לדעת מה אתה בעצם מקבל, ולפעמים מה אתה מפסיק לקבל.

 

פורסם ב-1.7.2016 ההמלצה היא לקרוא היטב את כתב השירות ולא רק את הפוליסה. יתכן מאד שבכתב השירות יהיו תנאים, הגבלות והתניות אשר יעמדו בסתירה למה שנאמר לך, או הובטח לך, בעל-פה.

 

לדוגמא, בביטוח בריאות: סוכן הביטוח מבטיח לך כי תוכל לבחור את הרופאים המטפלים בעצמך אולם בכתב השירות מצוין שבמקרים מסוימים (רפואה משלימה למשל) הרופאים חייבים להיות מתוך רשימת רופאים מוגדרת ואילו הרופאים אחרים אינם מאושרים על ידי חברת הביטוח ולא תקבל שום החזר (גם לא חלקי) אם תטופל על ידי אחד מהם.

 

בביטוח דירה / ביטוח מבנה: כתב השירות מציין כי את שירות האינסטלציה תקבל מחברה מסוימת, בתנאים מסוימים (הביטוח לא כולל א, ב ו-ג'), תוך פרק זמן מסוים, וכאשר חלה חובת תשלום השתתפות עצמית בגובה מסוים.

 

עוד כתבות בנושאים דומים או קשורים:

האותיות הקטנות בפוליסת ביטוח
bottom of page